Lepistes Türleri

Lepistes Türleri

Lepistes Türleri, Rengarenk oluşları, kolay üremeleri, bakımlarının çok zor olmaması gibi sebeplerden dolayı hobicilerin en sevdiği türlerden biri lepisteslerdir. Bakılan akvaryumun büyüklüğüne göre lepisteslerin büyüklükleri de değişmektedir. Sıklıkla akvaryumculuğa yeni başlayanların tercih ettiği bu türün bakımı birçok açıdan çok eğlencelidir, çünkü iki kırmızı lepistesin mavi tonlarda yavruları olabilir. Bu açıdan bazı hobiciler lepisteslere ''sürpriz yumurta' diye lakap takmıştır. Türleri kuyruk şekillerine, desenlerine, renklerine ve büyüklüklerine göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Diğer türlerle bakılırlen dikkat edilmesi gereken bir türdür, dişli balıklar tarafından yem haline getirilebilir. Diğer türler dışında lepistes akvaryumlarında yavru lepistesler için özel bir bölme olmalıdır. Anne ve baba lepistesler kendi yavrularını yemeye çalışabilir. Hatta anne takip edilerek yavrular yumurtadan çıkmaya başladığında anne kusturularak yavruların anneden ayrılması sağlanmalıdır. Eğer dikkat edilmezse anne yavrularını kuluçka dönemi bitip serbest bıraktığı gün içinde tek başına kendisi bile yiyebilir. Varyete bir erkek lepistes ve 3 dişi lepistes şeklinde olarak hazırlanır. 

Kuyruk şekillerine göre lepistes türleri; Lepistesler kuyruk yapılarına göre farklı türlere ayrılabilir. Bu türlerin en bilinenleri, bayrak kuyruk lepistesler, kılıçkuyruk türü, üçgen kuyruklular, yelpazeler, tül kuyruklar, kıl kuyruk lepistesler, çift kılıç olanlar, üst kılıç olanlar, alt kılıç olanlar, lirkuyruklar, maça kuyruklular, deltakuyruk türü olanlar, mızrak kuyruklu lepistesler, yuvurlak kuyruklular, broş kuyruk olanlar, uzun yüzgeçliler, taş kuyruk olanlar ve balon kuyruk lepisteslerdir. Kuyruklarına göre farklı şekillerde adlandırılan lepisteslerin farklı tür lepisteslerle çiftleşmeleri sonucunda bebek lepisteslerin kuyruk yapısı değişebilir. Bazen aynı tür olanların da bebekleri anne babadan farklı olabilir.

Renk ve şekillerine göre lepistesler; Kuyruk şekillerine göre farklı türlere ayrılan lepistesler renkleri ve desenlerine göre de farklı türlere ayrılmıştır. Ayrı kuyruk türlerine ayrılan lepistesler gibi renk ve desenlerine göre ayrılan lepisteslerin de yavruları kendilerine benzemeyebilir. Desenli bir lepistesin, sıradan turuncu beyaz renklerde yavruları olabilir.  
  • Mozaik türü lepistesler; Mozik desenleri parlak metalik renklerde ve yeşile çalan tonlarda olan bu tür sıklıkla çim türü lepisteslerle karıştırılır. Fakat Bu türün kuyruğu daha geniş olup mozaik bir yelpazaye benzer. Üreme yaşına geldiğinde boyları 5 ila 7 cm arasında değişebilir. 
  • Smokinli lepistes; Adından da anlaşılacağı üzere bu tür smokin giydirilmiş gibidir. Altı açık renklerden oluşurken üst kısmı siyaha yakın koyu renklerden oluşur. Dominant karakterli bir türdür. Yetişkinleri 4 ila 5cm civarındadır. 
  • Kobra türü lepistes; Bazı bölgeleri benekli, bazı yerleri çizgili, koyudan açığa farklı renklerde olan bu türde bazen desenler tüm vücudu kaplarken bazense sadece belli bir bölümünde desenler görülebilir. Yakın zamana kadar en çok beslenen türlerden biridir.
  • Çim lepistes; Yeşil ve tonlarına sahip küçük yapılı lepistes türleridir. Bazen yeşil ile birlikte mavi çizgiler görülebilir. 
  • Albino lepistes türleri; Albino lepistesler sadece beyaz olurlar. Vücutlarında herhangi bir desen ya da çizgi bulunmaz. Bu türün özellikle tül kuyruklu olanları sevilen türler arasında yer alır.  
Son Güncelleme : 13.10.2018 16:10:42
Lepistes Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Lepistes Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Lepistes Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020