Mahkeme Türleri

Mahkeme Türleri

93 ozgunluk
Mahkeme türleri; ülkelerin kabul ettikleri hukuk sistemine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Türk yargı sisteminin belirlenmesinde başta Fransa ve İsviçre olmak üzere batı kültüründen istifade edilmiştir. Yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirileceği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1982 anayasasında güvence altına alınmıştır. Mahkemeler yargılama göreviniyse hakimler aracılığıyla yerine getirir.

T.C Devleti'nde bulunan mahkeme türleri nelerdir?

Yüksek mahkemeler: Anayasa ile düzenlenen mahkemelerdir. Bu mahkemelerin bir kısmı hem temyiz mercii hem de ilk derece yargı yeri gibi karar verirler.
 • Danıştay: Danıştay ilk derece İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların istinaf mahkemesinden geçtikten sonra temyizen incelenmesi öngörülenler hakkında temyiz istemlerini karara bağlar. Ayrıca Danıştay Kanununda sayılan ve ilk derece olarak bakmak zorunda olduğu davalar ile ilgili karar verir. Yine Danıştay'ın istişari nitelikte verdiği kararlar da bulunmktadır.
 • Yargıtay: Danıştay'ın adli yargıdaki teşkilatlanmasına verilen isimdir. Yine Yargıtay'a temyiz görevi dışında da bazı Kanunlar ile özel görevler verilmektedir.
 • Askeri Yargıtay:Askeri mahkemelerce verilen kararların en son incelendiği yargı yeridir. Ayrıca askerlerin açtığı kanunda belirtilen bazı davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmakla görevlidir.
 • Ayim: Askeri nitelikte olmayan makamlar tarafından tesis edilse dahi askerleri ilgilendiren ve askeri hizmete dair işlem veya eylemlerden kaynaklanan davalarda ilk ve son derece olarak bakmakla görevli yargı yeridir. Burada açılan askeri yükümlülüğe ilişkin dava türlerinde davacının asker olması şartı aranmaz.
 • Anayasa Mahkemesi: Anayasa mahkemesi burada sayılan Yüksek Mahkemeler içerisinde en farklı olan Mahkemedir. Anayasa Mahkemesinin temel görevi kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile meclis içtüzüğünün şekil ve esas bakımından, anayasa değişikliğini ise sadece şekil bakımından denetlemektir. Ayrıca kişiler tarafından hak ihlali iddiasıyla yapılan bireysel başvuruları inceler. Yine anayasada sayılan kişileri yüce divan sıfatıyla yargılama yetkisi de Anayasa Mahkemesi'ne aittir.
 • Sayıştay: Sayıştay Anayasa da yüksek mahkeme olarak sayılmamıştır. Fakat yüksek mahkeme olarak çalışır. Sayıştay bünyesinde görev yapan denetçiler hakim statüsündedir.
 • Uyuşmazlık Mahkemesi: İdari, adli veya askeri yargı arasında ortaya çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıkları hakkında nihai kararı vermekle görevli olan mahkemedir. Anayasa mahkemesiyle diğer mahkeme türleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Anayasa Mahkemesi esas alınır. Görev ve hüküm ona göre belirlenir.

Genel Mahkemeler: Adli yargı düzeni içinde yer alan mahkemeler: Adli yargı düzeni içerinde yer alan mahkemeler hukuk ve ceza mahkemeleri olmak üzere 2'ye ayrılır.
 • Sulh hukuk mahkemeleri,
 • Asliye hukuk mahkemeleri,
 • Ağır ceza mahkemeleri,
 • Asliye ceza mahkemeleri,
 • Sulh hukuk mahkemeleri,
 • İş mahkemeleri,
 • Ticaret mahkemeleri,
 • Aile mahkemeleri,
 • İdare mahkemesi,
 • Vergi mahkemesi,
 • İstinaf,

Son Güncelleme : 29.08.2018 13:07:36
Mahkeme Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Mahkeme Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mahkeme Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019