Makale Türleri

Makale Türleri

Makale türleri; bilimsel olan ve gazetelerde yayınlananlar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Bu gruplandırmanın temel ölçütü olarak yayınlandıkları yerler alınmaktadır. Akademik alanda yayın yapan dergilerde bilimsel makaleler, gazetelerde ise gazete makaleleri yayınlanmaktadır.

Makale türlerini açıklayacak olursak;

Bilimsel makaleler; bir alanda uzmanlaşmış, konu üzerinde deneyimi olan uzmanlar ve bilim adamları tarafından yazılmaktadır. Bilim adamı makaleye ilk başlarken giriş bölümünde bir sorun ortaya atar, gelişme bölümünde daha önce sorun hakkında söylenenler değerlendirilerek, sorun farklı bir biçimde ele alınır, yazar kanıtlar sunarak, karşılaştırmalar yaparak kendi görüşlerini belirterek bu görüşler üzerinde tartışır ve bu verilerden yola çıkarak bir sonuca ulaşır. Bilimsel makalelerde yazar daha önce o konu üzerindeki çalışmalardan faydalanabilir, kısmen de olsa alıntılar ve göndermeler yapabilir. Fakat tüm bu alıntıların makalenin içinde veya sonunda belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü başka yazarlara ait alıntı yapmak, alınan görüşleri kaynak belirtmeden kullanmak bir suçtur ve yasal olarak kullanmak yasaktır. Makale türlerinden; bilimsel makalenin yazımı sırasında diğer kaynaklardan belirli yöntemler ile faydalanılabilir. Bu yöntemler nelerdir;
  • Alıntı; bir yazarın, bir başka yazarın makalesinden kısa veya uzun bir metni kaynağını açıkça belirterek olduğu gibi kendi makalesinde kullanmasıdır. Alıntı kısım tırnak içinde belirtilir. Yazarın soyadı, makalenin yayın yılı ve alıntının yapıldığı sayfa numarası belirtilmesi gerekir.
  • Gönderme; yazılan makale içerisinde, yazarın ve esrin adını yazarak okuyucuyu ismi verilen esere ve yazara yönlendirmeye, gönderme ismi verilmektedir. Göndermenin tek yöntemi bulunmamaktadır. Burada önemli olan göndermenin, doğruluğunun kontrolü yapılabilecek kadar açık olmasıdır. Gönderme, parantez içerisinde yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası şeklinde verilmesi gerekir. Eğer yazar tüm alıntıya gönderme yapmış ise sayfa numarasını belirtmesine gerek yoktur.
  • Kaynakça; bilimsel makalelerin sonunda kullanılan kaynak yazarlarının adları, yerleri ve sayfa numaraları, yayın yılları belirtilmelidir. Bilimsel makalelerin göndermeleri, alıntıları ve kaynakça kısmındaki açıklamaların mutlaka tutarlı olmaları gerekir.
Gazete makaleleri; yazılış biçimine göre, bir sorunun belirtilmesi, değerlendirilmesi ve sonuca varılması ile bilimsel makalelere oldukça benzemektedir. Fakat bilimsel makalelerden farkı yayınlandıkları yerden kaynaklı olarak güncel olmasındandır. Ancak bilimsel makalelerde güncel konular olmasına gerek yoktur, bilim adamları kendi alanlarında uzman oldukları bir konuda makale yazabilirler.

Makale türlerinden biri olan gazete makaleleri, okuyucuları aydınlatmak ve bilgilendirmek amaçlı olduğu için konuları ayrıntıları ile değerlendirmeleri gerekir. Aynı zamanda makalelerin merak uyandırıcı olmaları çok önemlidir. Çünkü gazetelerin halkı bilinçlendirmek ve gelişmeleri duyurmak olduğu için bu yazı türlerinin çok büyük önemi bulunmaktadır. Gazete makaleleri, bilimsel makalelere göre daha dikkat çekici, merak uyandırıcı ve keskin bir üslupta olmalıdır. Aynı zamanda bir kaynak belirtilmesine gerek yoktur, alıntı ve göndermeler belli bir sisteme bağlı olmak zorunda değildir.
Son Güncelleme : 29.11.2018 11:49:29
Makale Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Makale Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Makale Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020