Makale Türünün Özellikleri

Makale Türünün Özellikleri

Makale Türünün Özellikleri, Makale, seçilen herhangi bir konuda bir gerçeğe açıklık kavuşturmak, bu konu hakkında sahip olunan görüş ve düşünceleri dile getirmek veya bir düşünceyi desteklemek ve savunmak için yazılan yazılara denir. Yani makaleler bu yeni görüş ve düşünceleri destekleyip ispatlamak için yazılan üstün araştırma gerektiren ilmi gazete ve dergi yazılarıdır. İyi bir makale yazabilmek için yazılan konu hakkında oldukça çok bilgiye sahip olmak veya yazılan konunun uzmanı olmak gereklidir. Bunların dışında bir makale yazılmak isteniyorsa yazılacak konu hakkında geniş bir araştırma yapıp konuyu tekrardan kendi beyin süzgecinden geçirip kendi cümleleriyle özgün bir şekilde ifade etmek gerekir. Bu da oldukça sabır gerektiren bir iştir. Makaleleri yazılış yeri olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar;
  • Gazete Makaleleri
  • Dergi Makaleleri
Gazete Makaleleri; Gazete makalelerinde ele alınan konu genellikle sosyal, siyasi ve toplumsal sorunlar olarak açabileceğimiz güncel konu ve gelişmelerdir.Bu tür makale yazarlarından konu hakkında uzaman olmaları beklenmez. Güncel olaylar olduklarından dolayı konu hakkında bilgiye sahip olmaları yeterlidir.Konu hakkında bilgisi olan herkes yazabilir.

Dergi Makaleleri; Dergi makalelerin konusu güncelden çok akademik konulardan meydana geldiğinden konu hakkında geniş bilgi veya uzmanlık gerektirmektedir. Konunu bir uzman tarafından açıklanmış olması makalede terim anlamlı sözcüklerin yoğun kullanımına ve bu sebepten dilinin ağır olmasına yol açmaktadır.

Makalede Plan; Makalenin amacına uygun olması için olabildiğince bir plan çerçevesinde yazılması gereklidir. Genel olarak makale bölümleri üç kısımdır;

Giriş bölümü; ifade edilecek konunu belirlenip okuyucuya sunulacağı ilk bölümdür. Okuyucu ilk olarak bu bölümü okuduğundan etkili ve açık olmalıdır. Okuyucuyu sıkmadan konu sezdirilmelidir. Bu bölüm makalenin en kısa bölümüdür.
Gelişme bölümü; giriş bölümünde ifade edilen konu geniş bir şekilde anlatılır. Gelişme bölümünde ortaya atılan konuyu inandırıcı ve ispatlayıcı nitelik kazandırmak amacıyla çeşitli yöntemler kullanılabilir.
Sonuç bölümü; giriş ve gelişme bölümlerine son noktayı koyan özet niteliğindeki bölümdür. Ele alınan konunun ana fikrini barındıran doruktur. Bu nedenle önceki yazılanların derlenip toplanarak özetlenmesi olarak ifade edebiliriz.

Tüm bunların dışında makaleyi etkin ve çekici kılacak bir özellikte makaleye çarpıcı bir başlık konulmasıdır.

Makale Türünün Özellikleri
  • Makale yazılmasındaki amaç seçilen konuya açıklık kavuşturmak, bilgi vermek veya savunmak olduğundan konu olabildiğince sade bir dille ifade edilmelidir.
  • Makalede ileri sürülen konuyu kanıtlama çabası da güdüldüğünden anlatılan içerik nesnel bilgilerle ele alınıp konuyu birtakım verilerden yararlanarak aktarılmalıdır.
  • Yine verilen düşüncenin anlaşılmasını zorlaştıracak süslü anlatımdan kaçınmalıdır.
  • Sağlık, spor, sosyal, medya, din, edebi, teknik vs. gibi her türlü konuda yazılabileceğinden konu bakımından oldukça geniş kapsamlıdır.
  • Amaç her şeyden önce bilgi vermek olduğundan genellikle açıklayıcı anlatım türüne başvurulur.
  • Gazete ve dergilerde yayımlanabilir.
  • Makaleler genellikle kısa ve öz olur.
Son Güncelleme : 04.08.2018 17:23:55
Makale Türünün Özellikleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Makale Türünün Özellikleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Makale Türünün Özellikleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019