Metin Türleri

Metin Türleri

Metin türleri, kendi aralarında yazılma amaçları, işlevi ve gerçeklikle bağlantısına göre ayrılırlar. İşlevleri bakımından sanat ve öğretici metin türleri olarak ayrım yapılmaktadır. Sanat metinleri içinde okuyucunun anlayışı ve sezgisine bırakılmış ifadeler kullanılır. Mecazlı ifadelerle metinde anlatıma çağrışım yapılmakta, duygu değeri kazandırdığı okuyucunun metinden farklı ve yeni anlamlar çıkarmasına yardımcı olunur. Bu tür sanat metinlerinde gerçekliğin dönüştürüldüğünü görürüz. Öğretici metinlerin yazılış amacı bilgi vermektir. Günlük yaşamdaki gerçekleri, felsefi düşünceleri, tarihsel olayları, bilimsel gerçekleri öğretici metinlerde okuruz. Bu tür metinlerde kullanılan kelimeler mecazi değil, ilk anlamlarıyla kullanılır. Bu nedenle okuyucuda farklı izlenime, düşünceye neden olmazlar.

Metin türleri nelerdir?

Metinleri edebi olan ve edebi olmayan şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür. Edebi metinlerde kendi arasında iki grupta değerlendirilir. Düz yazı şeklinde oluşturulan edebi metinler ile şiir (nazım) şeklinde oluşturulan edebi metinler bulunmaktadır. Bunlarda kendi aralarında ayrılırlar. Düz yazı edebi metinler; düşünce bildiren ve olay bildiren edebi metinler şeklinde sınıflandırılır. Hikaye, masal, roman gibi metinler olay bildiren edebi metin türleri arasında, fıkra, makale, deneme gibi metinlerde düşünce bildiren edebi metin türleri arasındadır.

Anlatmaya bağlı metin türleri

Bu tür metinlerde yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten aldığı olayı anlatıcı kendine göre yorumlar ve buna göre yazar. Anlatıcı dışarıdaki gerçekliği kendi duygusuyla, yaşanan dönemin özelliklerine bağlı şekilde, kendi düşünceleriyle harman ederek metni oluşturur. Bu tür metinlerde yaşanan dünyadaki eşya, olay, insan gibi varlıklardan ilham alınarak, yeni bir evren anlatılır. Kurmaca evren denilen bu durum, metinlerin kurmaca olmasından kaynaklanır. Metinlerin oluşturulma amacı okuyucuda, dinleyicide ilgi uyandırmak, estetik yaşantı hissi yaratmaktır.

Anlatmaya bağlı metin türlerinde, o dönemin ekonomik ve siyasal yapısı, sosyo kültürel yapısı, sanat anlayışı farklı açıdan yansıtılır. Bu metinlerde temel unsurun olay örgüsü olduğu görülebilir. Metinlerin yapısı olay örgüsü içinde kişilerin, yer ve zaman unsurlarının belirli bir düzende birleşiminden oluşur. Bu metin türleri içinde olay örgüsü düzenlenir yani yaşanmaz. Her şey kurmaca olur.

Anlatmaya bağlı metin türlerindeki anlatıcı ve bakış açısı üç tipte olur. Bunlar gözlemci bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı ve ilahi bakış açısıdır. Metin türlerinde anlatıcı tarafından anlatılanlar, olaylara göre zenginleştirilmiş şekildedir. Metinde kullanılmış olan dil dönemin edebi zevkini,sosyal yaşamını, anlayışını yansıtır. Ele alınan konuyla, okuyucuya verilmek istenen mesajla kullanılan dilin direk olarak bağlantısı vardır. Anlatmaya bağlı metin türlerinde kullanılan dilin amacı bilgi aktarımı ve öğretmek değildir. Ayrıca kullanılan kelimeler günlük yaşamda herkesin bildiği anlamlarıyla kullanılmaz. Okuyucuya sunulmak istenen farklı anlamlar yüklenerek metinde kullanılır.

Öğretici metin türleri

Bu metin türleri haber ve bilgi verme, düşünceleri değiştirme, ikna edebilme, uyarma, düşündürme, tanıtım, yönlendirme gibi değişik amaçlarla yazılır. Metinlerin ele aldığı konuya bağlı olarak farklı türleri bulunur. Bu metinlerin konuyu ele alması, kullanılan üslup değişiklik gösterir. Öğretici metin türleri  gruplandırılması ise aşağıdaki şekilde yapılır;
  • Felsefi metinler: Bu metinlerde felsefedeki bilgi, varlık, değer gibi konular yani felsefe konuları ele alınır.
  • Tarihi metinler: Metinlerin içeriği tarihi konulardır.
  • Bilimsel metinler: Metinlerde delillere dayalı şekilde bilimsel araştırmalar anlatılır.
  • Kişisel yaşamı ele alan metin türleri: Gezi, anı, mektup, biyografi, günlük tarzında kişisel yaşamsal ilgili konulara içeren metinlerdir.
  • Gazete çevresinde oluşan metin türleri: Sohbet, deneme, makale, eleştiri, röportaj, fıkra gibi gazete çevresinde oluşturulan metinlerdir.
Öğretici metinlerde metnin yazıldığı dönemdeki ekonomik, sosyal, sanat ve siyasal yapısı göz önünde bulundurulur. Bunlar o dönemdeki zihniyettir. Metin oluşturulurken bunların hepsi dikkate alınır. Tek başına biri kullanılarak öğretici metin yazılamaz. Özelliklerin hepsi sindirilerek metnin oluşturulması söz konusudur. Okuyucu metni okurken, o dönemin zihniyetine dair tüm ip uçlarını hissedebilir.
Son Güncelleme : 26.08.2018 19:40:13
Metin Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Metin Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Metin Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020