Ölçme Türleri

Ölçme Türleri

Ölçme türleri kendi arasında 2'ye ayrılır. Bunlar doğrudan ölçme ve dolaylı ölçme türleridir. Dolaylı ölçme türü ise kendi arasında 2 kısıma ayrılmaktadır. Göstergeli ölçme ve türetilmiş ölçmelerdir. Şimdiden gelen bu ölçme türleri hakkında bilgi vermeye makalemizde aynı zamanda ölçme türleri arasındaki farklardan da bahsedeceğiz.

Doğrudan Ölçme; Ölçme için kullanılan aracın niteliği ile birlikte ölçülen niteliğin aynı olması durumunda doğrudan ölçme yapılabilir. Ölçme türleri arasında doğrudan ölçme için aynı niteliği taşımayan araçların kullanılması durumu söz konusu değildir. Yapılacak ölçme için değişkenin değeri direkt olarak gözlenebilir bir halde ise ancak ölçme yapılabilir. Somut bir netice vermesi doğrultusunda doğrudan ölçme gerçekleşmiş olur. Örneğin uzunluk için benzer iki türden objenin bir araya getirilmesiyle ölçüm yapılabilir. Bu tür ölçme yapılması doğrudan ölçmeye gider. Bunun yanı sıra ağırlıkları birbirine dengelemek için benzer nitelikteki aynı ağır nesneyi kullanarak ölçüm yapılabilir. Bu sebepten ötürü ağırlığı eşik kollu terazi yardımıyla rahatlıkla ölçmek mümkündür. Uzunluğu yine uzunluk aracıyla ölçüm yapılabilir. 
  • Veli'nin boyu 1.68 cm'dir.
  • Şükrü'nün kilosu 78 kg ağırlığındadır.
  • Mahmut'un 6 tane kalemi bulunmaktadır.
Dolaylı Ölçme; Ölçmede kullanılan aracın özelliği ile ölçülenin birbirinden farklı nitelik taşıması durumudur. Bu tür ölçmeleri dolaylı ölçme olarak adlandırılmaktadır. Bu tür ölçmeler için ilgili olan başka bir özellik neticesiyle gözlenebilir ölçme yapılması mümkündür. Sıcaklık, zeka ve akademik başarı gibi ölçütleri dolaylı ölçmeye örnek verebiliriz.

Termometre denilen alet ile sıcaklık ölçümü yapılır. Burada yapılan ölçüm için termometrenin içinde yer alan cıvanın yükselip alçalmasıyla birlikte tespit edilir. Bu yüzden bu tür ölçmeler dolaylı ölçme olarak bilinmektedir. Zira biz bu durumu cıvanın yükselip alçalmasına göre tespit ettiğimiz için sıcaklık da bu duruma göre değişkenlik gösterebilir.

Egitim amacıyla yapılan her türlü ölçüm için dolaylı ölçme kullanılmaktadır. Zira eğitim için doğrudan ölçme kullanılması hata payının oluşmasını daha da arttırmaktadır. Birtakım güvenirlik ve geçerlilik gibi hataların da meydana gelmesi söz konusudur. 

Ölçme türleri arasında dolaylı ölçme ikiye ayrılır. Bunlar göstergeyle ölçme ve türetilmiş ölçmedir.

Göstergeyle Ölçme; Ölçümü yapılan değişkenin göstergesi niteliğinde olan bir diğer değişkenin kullanılmasıdır. Herhangi bir derecelendirmesi yapilmayan yaylı terazinin uç kısımları 100, 200 ya da 300 gramlık kütleler asılmış bir şekilde araç kullanılabilir. Yayın gerilmesiyle birlikte ölçüm değerleri değişiklik gösterir. 

Türetilmiş Ölçme; Daha öncesinde herhangi bir ölçüm yapılmadan ölçüm yapılacak değişkenler arasındaki bağlantıdan yola çıkarak yapılan ölçüm türüdür. Örneğin yoğunluğun formülünde yola çıkarak kütle ve hacmin bulunması durumudur. Bu tür ölçmede birbiriyle bağlantılı öğeler yer alması sebebiyle dönüşüm ve türetim yapılabilir. Bu tür ölçmeler türetilmiş ölçme olarak adlandırılmaktadır. Başka bir örnek ise bir üniversite öğrencisinin vize ve final notlarının aritmetik ortalaması bulunması şeklinde yapılabilir. Vizeler %40 ve finaller %60 oranında etkilemesi halinde ortaya çıkan sonuç türetilmiş ölçme sayesinde yapılır.

Doğrudan Ve Dolaylı Ölçme Arasındaki Farklar

Doğrudan ölçmede kendine has bir araç kullanılırken dolaylı ölçmede başka bir araç kullanılır. Doğrudan ölçmede yorumlama imkanı söz konusuyken dolaylı ölçmede pek yorum yapılamaz. Doğrudan ölçmede hata payı oldukça düşük iken dolaylı ölçmede ise birçok hata karışır.Ölçme türleri arasındaki en temel farklar bunlardır                                                                     .
Son Güncelleme : 02.07.2018 00:35:51
Ölçme Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Ölçme Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ölçme Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020