Osmanlıca Yazı Türleri

Osmanlıca Yazı Türleri

Osmanlıca Yazı Türleri, Osmanlıca yazı türleri yüzyıllar boyunca değişmiş, İran harflerinden, Arap harflerinden, ve Türkçe'de sık kullanılan harflerin eklenmesinden oluşmuştur. Temel olarak matbu harfler el yazısı olarak ikiye ayrılmıştır. 
  • Matbu harfler matbaanın da etkisiyle geç dönemde geliştirilen baskıya uygun şekilde hazırlanmış Osmanlıca harflerden oluşur. Bunlar okunması kolay, anlaşılır bir yazı karakteri ile hazırlanmış, içinde süs olmayan, sade harflerdir. 
  • El yazısı harfler kendi içinde birçok türe ayrılan, süslemeleri de içeren, matbu harflere kıyasla okunması daha zor ve ayrı ihtisas gerektiren harf türleridir. 
Osmanlıca el yazısı türleri ve kullanıldığı alanlar; Matbaanın kullanılmasına kadar geçen süreç içerisinde Osmanlı'da yazı yazmak aynı zamanda bir sanat olarak da görülmüştür. Bu yüzden yazı türleri kullanıldıkları alanlara göre farklı şekillerde gelişmiştir. Osmanlıca içerisinde kullanılan başlıca el yazısı türleri arasında kufi, nesih, talik, cel-talik, nes-talik, sülüs, divani, cel-divani, reyhani, siyakat, gubari, rik'a sayılabilir. Bu el yazıları kullanıldıkları alanlara göre şekillenmiştir. Edebi kitaplarda sıklıkla nesih ve talik türü el yazıları tercih edilirken, siyakat türü el yazısı arşiv yazımında kullanılmıştır. Günlük hayatta kullanılan ve el yazısı olarak kullanılan en işlek tür ise rik'a türüdür.  

Her türün kendine göre bir yazım cetveli bulunmaktadır. Harfler, kelimenin başında, ortasında ve sonunda kullanışlarına göre farklı şekillerde ifade edilir. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Darülfünun İlahiyat Fakültesi için 1926'da rik'a, talik, sülüs, nesih ve divani yazı türleri için özel olarak cetveller hazırlamış ve bu harfler arasındaki farkları ''Türk Yazılarının Tedkine Medhal'' adlı makalesinde ayrıntılı olarak işlemiştir. Yazısı içinde önemli Türk hattatların bazı eserlerine de yer vermiştir. 

Osmanlıca yazı türlerinin kısa açıklamaları
  • Rik'a harfler, günlük Osmanlıca yazımında kullanılan harflerdir. Anlaşılmasının kolay olması açısından basitleştirilmiştir. Sıklıkla harfler yuvarlatılarak yazılır, noktalama işaretleri en basit halleri ile kullanılır. Osmanlıca Abece'ye yeni başlayanların en sık öğrendiği yazı türüdür. 
  • Gubari harfler, bunlar toz şeklinde yazılan ve ancak büyüteç yardımı ile okunabilen özel yazı türüdür. Sıklıkla hat sanatı ile ilgilenenler tarafından kullanılır. 
  • Nesih harfler, Edebi eserlerde kullanılan, rika'dan daha süslü, yuvarlak köşeli, okunması görece kolay olan bir türdür. Osmanlı şairleri tarafından en çok tercih edilen yazı türü olmuştur. 
  • Talik harfler, Hat sanatçıları tarafından daha sık kullanılmakla birlikte yazarlar tarafından da kullanılmıştır. Kesinlikle düz hat kullanılmaz, Osmanlıca el yazmaları içinde harflerin en yuvarlak şekillerde yazıldığı yazı türüdür. 
  • Reyhani harfler, Nesih harflere benzemekle birlikte daha düz ve uzun karakterlidir. 
  • Siyakat harfler, resmi belgelerin yazımında kullanılır. Osmanlıca yazı içinde en çok uzmanlık gerektiren tür olarak bilinmektedir. 
Son Güncelleme : 31.10.2018 15:29:35
Osmanlıca Yazı Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Osmanlıca Yazı Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Osmanlıca Yazı Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020