Plan Türleri

Plan Türleri

Plan Türleri, Plan, günlük hayatın içinde sistemli ve düzenli olarak işleri sıralamaktan bir sanat eserinin yaratılma sürecindeki aşamaların ön hazırlığına kadar hayatın birçok alanında önemli bir yer tutan disiplinli çalışma araçlarından biridir. Kullanım alanlarının genişliği birçok plan türünün ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Zaman akışı içinde yapılacak önemli işlerin belirlendiği günlük, aylık, yıllık planlar dışında bir edebi metnin giriş gelişme ve sonucunu düzenleyen planlar, bir mimari eserin restorasyon planı, hukuksal takip planları gibi kullanım alanına göre çok farklı çeşitlerde plan türleri olabilmektedir. Hepsinde temel amaç zaman kaybının önüne geçerek gereksiz ayrıntıları temizlemek, düzenli ve sistemli bir şekilde ilerleme sağlamaktır.

Plan Türleri Nelerdir?

İmar Planı; Örneğin bir imar planı kendi içinde, yerleşimlerin gelişme potansiyellerine bağlı olarak hazırlanan bölgesel planlar, uzun dönemli amaçların hazırlanmasına olanak sağlayan mekansal strateji planları, çevre düzenlemesi ile ilgili planlar, ilave imar planları, nazım ve uygulama planları, ıslah planı mevzi planı, turizm amaçlı planlar, restorasyon planı ya da koruma amaçlı imar planları olarak farklı türlere ayrılabilir.

Eğitim- öğretim dönemi planları; Öğrencilere verilecek eğitimin her sınıf düzeyinde ayrı ayrı düzenlendiği, günlük, haftalık, aylık, dönemlik ve yıllık olarak kademelendirildiği plan türleridir. Bu planlar dönem başlangıcında toplanan zümre öğretmenleri tarafından hazırlandığı gibi Milli Eğitime Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. Her ders için ayrı ayrı yapılan planlar, her sınıf düzeyinde, her öğretim seviyesinde ayrıca planlanmaktadır. Bu planlarda sadece dersler değil aynı zamanda öğrencilerin kazanması beklenen davranışlar da göz önünde bulundurulur. Eğitim ve öğretimde plan türleri kısa şunlardır; Yıllık planlar, konuların düzenlendiği ünite planları, gün içinde yapılacak etkinliklerin düzenlendiği günlük planlar, her ders için ayrı ayrı hazırlanan ders planları.

Edebi metin planları; Bu planlar fikir, duygu, hayal gücü gibi ögelerin eser içinde nasıl kullanılması gerektiğini, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde gereken genişliğin dışına taşılmaması için olması gereken zorunlulukları düzenleyen planlardır. Konuda birliği sağlamak, konunun dışına çıkmadan ölçülü br şekilde olay örgüsünü tamamlamak için kullanılır. Duygusal planlar, düşünsel planlar ve olaya dayanan yazılarda devinsel planlar olmak üzere temel de 3 farklı türe ayrılır. İyi bir planın en temel yardımcısı ''sıralama''dır. Giriş bölümü planı hazırlanırken ilk paragraflar konunun ana hatlarını kısaca tanıtmayı, gelişme bölümü planı ile fikirlerin nasıl işleneceği ve sonuç bölümü planı ile ana fikri öne çıkarmayı amaç edinir.

Yukarıda farklı iş kollarının kullandığı bazı plan türlerinden bahsettik. Hepsinin ortak amacı gereksiz iş yükünü hafifleterek amaca yönelmek ve zamanı etkili kullanarak en iyi işi ortaya çıkarmaktır. Her iş kolu için ayrı bir plan türü olduğu gibi kendi kişisel yaşamlarımızda bile ders çalışmaktan kilo vermeye kadar birçok farklı alanda farklı plan türleri var olmaktadır. Temel prensip ne yapmak istediğimizi ve ne kadar zamanda yapacağımızı belirleyerek hedefe odaklanmaktır. Sınırsız ve çeşitli sayıda plan türü olabilir.
Son Güncelleme : 06.11.2018 07:42:50
Plan Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Plan Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Plan Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019