Psikoloji Türleri

Psikoloji Türleri

Psikoloji Türleri; Psikoloji insan davranışını ve nedenlerini açıklayan bilim dalıdır. Kişilerin psikolojinin temel kavramlarını öğrenmeleri, kendilerini daha iyi tanımalarını ve gittikçe sağlıklı, uzlaşmacı ve demokratik bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktadır.

1880’li yılların sonları ve 1900’lü yılların başlarında psikoloji biliminin felsefe biliminden ayrılması sonucunda, insan davranışlarını açıklayabilmek amacıyla çeşitli psikoloji türleri ve “izm”ler ortaya çıkmıştır.

Bilinen Psikoloji Türleri;

Yapısalcılık; Aklın ayrılabileceği öğeleri araştırmaktadır. Yapısalcılık adlı psikoloji türü ile uğraşan kimseler her öğenin bir duyum yani sensation olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Örneğin; sıcak, soğuk, kokuşmak gibi.

Bu öğelerin ve birleşme kurallarının incelenmesi amacı ile introspection denilen özel bir teknik ile çalışmışlardır. Kobaylardan özel bir uyarıcı nesne verilmesi sonucunda neler duyumsadıkları anlatılması istenmektedir. Yapısalcılık isimli psikoloji türündeki öğelere yaklaşım tekniği giderek önem yitirmektedir.

İşlevselcilik; Bir diğer psikoloji türlerinden olan işlevselcilik okulunda Darwin’in evrim kuramından fazlasıyla esinlenilmiştir. İşlevselcilik kuramı ile ilgilenen kimseler insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerin adaptif olması ile, yani diğer bir deyişle kişinin değişen çevre koşullarına uyum sağlaması ile uğraşmaktalardı.

Davranışçılık; John Watson tarafından 1920’li yıllar içerisinde geliştirilmiş olan psikoloji türlerinden bir tanesidir. İçebakış tekniğini tamamıyla reddetmekle birlikte, psikoloji biliminin sadece insan ve hayvanların davranışlarının incelenmesi ile olacağını savunur. Bu açıdan bakılırsa tam anlamıyla nesnelliği savunduğu söylenebilir.

Davranışçı yaklaşım, uyarıcı-davranış psikoloji ismi ile de bilinmektedir. Uyarıcının türü, şiddeti ve sıklığı arasındaki ilişkileri incelemektedir. Ayrıca cezalandırma ve ödüllendirme gibi eylemlerin insan davranışları üzerindeki etkisini araştırmaktadır.

Gestalt Psikolojisi; 1900’lü yılların başlarında Almanya’da oluşan bir psikoloji türüdür. Diğer psikoloji türlerinin parçacı (atomism) yaklaşımına karşı çıkmaktadır. Nesneler arası ilişkiler Gestalt psikolojisinin temelini oluşturmaktadır.

Psikoanaliz; Sigmund Freud’un 1800’lü yılların sonu ile 1900’lerin başında geliştirdiği bir kişilik kuramıdır. 1920’li yıllarda Avrupa’da geliştirildi. İlkelerinin birçoğu psikoloji bilimini de kapsadığından dolayı, psikoloji türü olarak kabul edilmektedir.

Bu psikoloji türünde serbest çağrışım isimli teknik kullanılmaktadır. Bu tekniğe göre hasta olan kişi kendini sınırlamadan aklına ne geliyorsa düşünür ve söyler. Bu şekilde sorunların kaynağına inileceğine inanılır.

Saydığımız psikoloji türlerinin bir çoğu günümüzde kullanılmamaktadır. Günümüz psikoloji anlayışına 2 türlü psikolojik yaklaşım hakimdir:

  • Humanistic psikoloji
  • Çağdaş davranışçılık.

Bu iki psikoloji türünün genellikle birbirleri ile çeliştiği düşünülür ancak her iki psikoloji türü de psikoloji bilimine oldukça fazla katkı sağlamaktadır.

Son Güncelleme : 05.06.2018 20:31:43
Psikoloji Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Psikoloji Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Psikoloji Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019