Rehberlik Türleri

Rehberlik Türleri

Rehberlik Türleri, birey sayısına göre, hizmet alanına göre, öğretim basamaklarına göre, temel işlevlerine göre ve problem türüne göre değişiklik gösterir. Rehberlik türlerinin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile ilgili insani ve demokratik bir anlayış vardır. Rehberlik çalışmalarında en temel ilke iyi bir liderdir. Psikolojik geçmişi ve sosyal durumu ne olursa olsun her bireyin kendini yönetme hakkı vardır. Fakat bazı durumlarda kişisel ve sosyal tecrübelerin kişiye aktarılması gerekir. Bunun için rehberlik türleri bütün yönleriyle bireylere yardımcı olur. 

Rehberlik Türleri Nelerdir?

Birey Sayısına Göre Rehberlik Türleri: Bireysel farklılıklara göre değişen ihtiyaçlar bu rehberlik türü ile karşılanır. Psikolojik danışmanlar, öğretmenler ya da konuya hakim olan bilgili kişiler tarafından verilebilir.

 • Bireysel Rehberlik: Bu rehberlik türünde hizmet sadece bir kişiye verilir. Uzman kişi ile birey problemi beraber çözmeye çalışır.
 • Grup Rehberliği: Bu rehberlik türünde hizmet birden fazla kişiye verilir. Ortak bir düşünce ile bir araya gelen bireyler uzman kişi ile birlikte problemleri çözmeye çalışır.
Hizmet Alanına Göre Rehberlik Türleri: Birçok meslek türünde rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulur.  
 • Sağlık Alanında Rehberlik: Sağlık alanlarında koruyucu rehberlik hizmetleri gün geçtikçe artmaktadır. Eğitim ve sağlık kuruluşları rehberlik türlerinin yaygınlaştırılması için iş birliği içinde çalışmaktadırlar. İnsanların sağlığını korumak ve sağlık kuruluşlarından en iyi şekilde faydalanmak için, bireylere bu hizmetler verilmektedir.
 • Sosyal Yardım Alanında Rehberlik: Huzur evleri, Kızılay derneği ve çocuk esirgeme kurumu gibi tüm sosyal kurumları kapsayan rehberlik türüdür. Sosyal kurumlardaki tüm bireylere sağlıktan eğitime kadar birçok konuda rehberlik hizmeti verilmektedir.
 • Eğitim Alanında Rehberlik: Rehberlik hizmetlerinin temel olarak öğrencilere verilmesi gerekmektedir. Bireylerin temel hak ve sorumluklarından kişisel problemlere kadar birçok konuda rehberlik hizmeti verilmektedir.
 • Endüstri Alanında Rehberlik: Son yıllarda sendika ve sanayilerde yaygınlaşan rehberlik hizmetidir. 

Öğretim Basamaklarına Göre Rehberlik Türleri

 • Okul Öncesi Rehberlik: 3-6 yaş arasındaki çocuklara kişisel beceri ve zihinsel gelişim konusunda verilen rehberlik türüdür.
 • İlk öğretimde Rehberlik: Geleceğe çağdaş bireyler yetiştirmek ve öğrencilerin bilinçsel kapasitelerini artırmak için verilen rehberlik hizmetidir.
 • Orta Öğretimde Rehberlik: 15-18 yaş arasındaki çocuklara verilen rehberlik türüdür. Amaç topluma yapıcı, girişimci ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
 • Yüksek Öğretimde Rehberlik: Amaç ergenlik döneminden sonra bireylere, kız-erkek ilişkileri konusunda yardımcı olma, aile ve arkadaş ilişkileri gibi bir çok konuda rehberlik hizmeti vermektir. 

Temel İşlevlerine Göre Rehberlik Türleri

 • Önleyici rehberlik: Sorun ortaya çıkmadan yok etmek için verilen hizmettir.
 • Krize müdahale: Sorun sırasında yapılan çalışmaları kapsar.
 • İyileştirici rehberlik: Sorun uzun süredir devam ediyorsa yardımcı olmak için verilen hizmettir.
 • Ayarlayıcı rehberlik: Bireye programla ve zamanı kontrol etme konusunda yardım etmek.
 • Tamamlayıcı rehberlik: Bireyin başarılarının rehberlik hizmetleri ile desteklenmesidir.
 • Geliştirici rehberlik: Bireyin bazı konularda gelişmesini sağlamaya yönelik verilen rehberlik hizmetidir.
 • Yöneltici rehberlik: Bireye meslek, spor ve sosyal aktivite gibi olaylara yönlendirmek için verilen rehberlik hizmetidir.
 • Uyum sağlayıcı: Bireyin değişen ortamlara uyum sağlaması için verilen hizmettir.

Son Güncelleme : 29.06.2018 19:32:47
Rehberlik Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Rehberlik Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Rehberlik Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020