Roman Türleri

Roman Türleri

Roman Türleri:
Olmuş veya olabilecek olayların anlatıldığı uzun bir edebi tür olan roman, yer ve zaman göstererek yazılan düz yazı biçiminde eserlerdir. Kitapseverlerin oldukça severek okuduğu türlerden olan romanlar, yazarın bağlı olduğu edebi akım, ele alınan konu, yazıldı uslup ve döneme göre türlere ayrılır.

Roman türleri;

Tarihi roman, olayların tarihte yaşanmış gibi anlatıldığı roman türü olan tarihi roman, konusunu tarihten alır ve bu romanda geçmişte yaşanan olaylar, kullanılan kıyafetler ve o zamanda yaşayan insanların düşünce yapısı yer alır. Türk Edebiyatında yazılan ilk tarihi roman Ahmet Mithat ın yazdığı ''Yeniçeriler'' isimli romandır. Bununla beraber Nihal Atsız: Deli Kurt, Aleksandra Dumas: Monte Kristo, Tarık Buğra: Küçük Ağa, Kemal Tahir: Devlet Ana adlı romanlar tarihi roman örnekleri arasında sayılabilir. Batılı anlamda yazılan ilk tarihi roman ise Namık Kemal' in Cezmi isimli romanıdır.

Sosyal Roman, toplumda olan olayları ve yaşama tarzını konu alan sosyal roman, toplumdaki ırkçılık kavgaları, göçler, ihtilaller, yoksulluk, gelenek ve görenekler gibi konuları ele alır. Sosyal roman, gelenek ve görenekleri konu alan töre romanları, Hüseyin Rahmi'nin ''Ben Deli miyim?'' isimli romanı gibi belli bir düşünceyi savunan tezli roman, köylünün yaşayış tarzını ve dünya görüşünü anlatan köy romanları olmak üzere üç farklı şekilde yazılır. Emine Zola: Meyhane, Orhan Kemal: Bereketli Topraklar Üzerinde, John Steinbeck: Gazap Üzümleri ve Victor Hugo: Sefiller adlı romanlar sosyal roman örnekleri arasında sayılabilir.

Macera (serüven) romanı, genellikle bir hareketliliği ve günlük yaşantıda oldukça sık rastlanan olayların hakim olduğu bu roman türünde olaylar okuyan kişiyi heyecanlandıracak ve şaşırtacak şekilde gelişir. Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendinin yazdığı Hasan Mellah, Hüseyin Fellah adlı romanlar macera türü romanlardır.

Tahlil (psikolojik) roman, ruhsal çözümlemeleri ve kişinin ruh halini anlatan tahlil romanı aynı zamanda ruh bilimsel roman olarak da bilinir. Türk edebiyatının ilk psikolojik roman örneği Mehmet Rauf'un ''Eylül'' adlı romanıdır. Bununla beraber Dostoyevski: Suç ve Ceza, Peyami Safa: Matmazel Noraliya'nın Koltuğu, Bir Tereddütün Romanı ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanlar bu tür roman örneğidir.

Romantik roman, bu romanda olaylar duygusal bir şekilde anlatılır ve kişinin düşünceleri ve duyguları gerçek olaylar gibi yansıtılır. Namık Kemal: İntibah, Victor Hugo: Sefiller, Sir Walter Scotch' ın romanları, Goethe: Genç Verther'in Acıları ve Jean Jack Rausseau nun eserleri romantik roman türündedir.

Bilim kurgu romanı, bilim ve teknolojiyi konu alan ve bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanarak olayları devam ettiren bu roman türünün temelini Amerikan ve İngiliz romancılığının özgü olan Gotik Roman oluşturur.

Realist roman, insan, toplum ve olayları gerçek olarak yansıtan realist roman türü, araştırma ve gözleme dayanır. Türk edebiyatında Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanı Türk Edebiyatındaki ilk realist romandır. Halit Ziya: Mavi ve Siyah, Stendhal: Kızıl ile Kara, Tolstoy: Savaş Ve Barış realist roman türü örnekleridir.

Naturalist roman, ilim ve araştırmaya önem verilen bu türünün ilk örneği Nabizade Nazım' ın Zehra adlı eseridir. Emile Zola: Meyhane, Alphonse Daudet: Jack natüralist roman türünün örneğidir.

Postmodern roman, gerçekçilikten ziyade anlam çoğulluğunu hedefleyen bu roman türünün Türk Edebiyatındaki örnekleri; Orhan Pamuk: Benim Adım Kırmızı, Yeni Hayat, Kara Kitap, Oğuz Atay: Tehlikeli Oyunlar, Tutunamayanlar, Korkuyu Beklerken, Elif Şafak: Bit Palas, Mahrem, Baba ve Piç, Pinhan dır.
Son Güncelleme : 30.08.2018 12:18:28
Roman Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Roman Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Roman Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019