Saat Türleri

Saat Türleri

Saat türleri; İlk insandan günümüze kadar zaman önemli bir olguydu. Zamanın ölçülmesi ise çeşitli yollarla yapılmaktaydı. İlk zamanlarda saatin hesaplanması işi güneşin gökteki hareketlerine göre tahmin edilmekteydi ancak zamanın ilerlemesi ile insanlarda saatleri çeşitli yollarla hesaplamaya başladılar. Bunun için toprağa yerleştirdiği bir cismin güneşten yansıyan ışınlarının çubuğa yansıması ile dilimlere ayrılan yerde saat kavramı ortaya çıkmış oldu. Gündüzleri güneş saatlerinden yararlanan insanlar geceleri ise su saatlerinden yararlanmaya başladılar. Zamanın ilerlemesi ile saat türleri de geliştirildi. Bu geçen zaman sonunda saat türleri pille çalışan saatler ve en sonda dijital saatler ortaya çıkmıştır.

Saat çeşitleri nelerdir:

Güneş saatleri; bir çubuk yada özel olarak hazırlanmış bir milin güneşin gölgesinden yere yansıyan bölgelerinin zaman dilimlerine ayrılmasıyla oluşmuştur. Güneşin hareketine göre hazırlanmış levha yada taş ve mermerin üzerine zamanın çizelgesinin aktarılmasıyla güneşin günün belli kesimlerindeki hareketleriyle cisim üzerine yansıyan gölgesinin gösterdiği zaman dilimi sayesinde saat kavramı başlamıştır. Günümüzde de bir çok tarihi kalıntının üzerinde olan güneş saatleri özellikle mısır da kullanılmıştır. Ve bu kalan tarihi kalıntılar halen eskisi gibi zamanı ölçebilmesinden dolayı büyük bir öneme sahiptir.

Su saatleri; su saatleri güneş saatinden sonra ortaya çıkmış olan bir kavran olmasıyla birlikte güneş saatiyle beraber kullanılmıştır. Güneş saati bilindiği gibi geceleri etkisiz hale geldiğinden dolayı su saatlerinin icat ile geceleri de saat ölçümü yapılmaya başlanmıştır. Bundan dolayı sadece gündüz saatleri değil geceleri de saatin kaç olduğu öğrenilmiştir. Su saatleri tek bir çanaktan oluşmaktadır. İçi dolu olan çanağın içinde bir delik vardır çanağın içindeki su dışarı boşaldıkça içinde olan işaretler zamanın geçişini gösteriyordu. Bir kaç çanaktan oluşan türleri ise su bir çanaktan alttaki diğer çanağa boşaltıyordu. Bu sayede kaç saatin geçtiği hesaplanabiliyordu. Güneş saatleri zaman dilimlerine göre hesaplanırken su saatleri ne kadar zaman geçtiği öğreniliyordu. Su saatinin ölçülmesi ile saatin gerçekten hesaplanması başlanmış oluyordu.

Kum saatleri; Kum saatleri günümüzde de bir çok yerde satılan ama kullanım yerine süsü olarak kullanılan bir türdür. Kum saatleri iki tane yumurtanın üst üste durması gibi bir görünümü olan cam bir kaptır. Cam kaptan bir bölümden diğer bir bölüme akmasıyla oluşmaktadır. Akıtılan cisim kumdur kumun çok ince olması gerekmektedir çünkü kumun ince olması saatin daha çok ölçülmesi ne sebep olabiliyordu. Kumun ince olması için kum iyice kırılıp pudra haline getirilir. Kumun dışında yumurta kabuğu ve mermer tozu akıtılması ile kum saatleri oluşturulmaktadır. Bu saatler uzun zaman dilimlerinin ölçülmesi zor olduğundan daha çok kısa zam dilimlerini ölçmek için kullanılan saatlerdir.

Ateş saati; Ateş saati yanıcı bir madde olan petrolün ve diğer yanıcı maddelerin petrol lambası denilen bir aletinin alevi ile çalışan bir sistemdir. Çıkan yağın dumanının bir kapta gözlenmesi ile olur. Bu saydam kabın arkasındaki cetvelde kısılan dumanın geldiği nokta saati belirlenmektedir. Ancak bu saat türü fazla kullanılmamıştır.

Mekanik saatler; mekanik saat olarak adlandırdığımız saatler saatin içinde bulunan bir mekanizma sayesinde ağırlığa bağlı olan bir zincir ve ipin kısa aralıklı zamanlarla tutan ve ipi bırakan bir düzene sahip olan bu sistem günümüzdeki bütün saatlerin ortak özelliği olduğu bilinmektedir. Mekanik saatler anlattığımız bütün saatlere göre daha hassas olup daha net ve doğru cevaplar vermektedir.

Kuvars saatleri; kuvars saati olarak adlandırdığımız saatler çalışıp mekanik döngünün sağlanması için bir yada bir yıla yakın bir ömre bağlı olarak saatin enerjisini bir pilden alan saat türlerine denir. Bu saatteki pilleri zamanı geldiğinde değiştirilip yeniden çalıştırılmaktadır.

Atom saatler; atom saatleri adında olduğu gibi birer atom olan hidrojen ve sezyum atomlarının birer potansiyel sarkaç olarak görev yapan bu saat türlerinede atom saatleri denilmektedir.

Son Güncelleme : 19.05.2018 08:08:48
Saat Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Saat Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Saat Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019