Sanat Türleri

Sanat Türleri

Sanat türleri; Sanat bir tasarının, bir düşüncenin ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin hepsi ve bu anlatım yapıldıktan sonra yaratıcılık ortaya çıkmıştır. Farklı sanat tanımlarının yanı sıra sanatı böylede tanımlamakda olasıdır: Sanat; yeteneklerinin, yaratıcılığını ve düş gücünün; mimari, resim, müzik, tiyatro ve edebiyat gibi farklı sanat etkinliklerinde biçimlenmesidir.

İnsanların farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları aşçılık, dokumacılık, marangozluk ve duvarcılık gibi yaptığı faaliyetlere ise zanaat denir. Burada söz konusu olan şey maddi bir ihtiyaç karşılamasıdır. Buna ise pratik sanatlar da denir. Sanat ise güzel ve hoş etki oluşturmak için yapılan çalışmalar, bir yerde insanın, kendini aşabilme çabası da diyebiliriz. Bu konuya güzel sanatlar da denir.

Güzel sanatlar 6 bölümlere ayrılır: biçimsel ve görsel (plastik) sanatlar, sessel (fonetik) sanatlar, karma ve ritm sanatlardır.

Görsel ve Biçimsel (Plastik) Sanatlar

İnsanın maddeye şekil vererek yaptığı sanatlara denmektedir. Biçimsel ve görsel sanatlar üç grupta incelenebilir: mimari, görsel, heykel ve kabartma.

Resim: Çift boyutlu bir anlatım şekli, bir yüzey sanatıdır. Resim; çizgiler ve boyalar ile herhangi bir yerin üzerinde, ışık altında görülen çoğu şeyin yansıtılmasıdır. Resmin en temel malzemesi boyadır.

İşlenen konuya göre resim türleri şunlardır:

 • Janr, günlük yaşamdan alınan parçaları anlatır.
 • Peyzaj, manzara resmi ile ilgilidir
 • Natürmort, doğanın cansız halini içerir.
 • Soyut resim, gerçek dışı betimlemeler
 • Afiş,reklam için yapılan resimler .
 • İnterieur , ev içi resimlerini içerir.
 • Portre, insanın dış görüntüsünü işler.

Mimari: bir çok şekil ve yapı sanatıdır.

Mimarinin en gelişmiş olduğu dönemler:

 • Kullanılan malzemeye göre mimari: ahşap mimari, tuğla mimari gibi,taş mimari.
 • Yapıların amacına göre mimari: dinsel mimari, askeri mimari, sivil mimari (Resim 2) gibi.
 • sahip olduğu kültüre göre mimari: Türk ve Fransız mimarileri buna örnektir
 • Tarzına göre mimari: Gotik mimarisi gibi, Barok mimarisi,
 • malzemeye göre mimari : ahşap mimari,, tuğla mimari ,taş mimari gibi
 • Ait olduğu döneme göre mimari: ilk ve orta çağ mimarisi şeklindedir.

Heykel ve kabartma: Faklı maddelerin yontularak veya kalıba alma tekniğiyle şekillendirilmesi sonucu ortaya çıkan bir sanat türüdür. Heykel yapımında mermer, alçı, taş,kil, ahşap, tunç,toprak ve bronz gibi malzemeler kullanılır.

Kabartma; Metal, kil, taş, ahşap ya da alçı üzerinde bazı yerleri oyulan bazı yerleri ise kabartılan sanat yapıtıdır.

Sessel Sanatlar:

Sözler ve sesler aracılığı ile biçim kazanmış olan sanatlara sessel sanatlar adı verilir. En önemli dalları müzik ve edebiyattır.Bunları ritmik sanatlar,dan ve tiyatro takip eder.

Edebiyat: düşüncelerin, hayallerin,duyguların, istek ve amaçların yazı ya da söz ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılma sanatıdır.

Tiyatro: İnsanları ve toplumu yakından ilgilendiren olayların tümüdür, yine insanlar tarafından örneklendirerek canlandırma yapan bir sanat türüdür.dünyanın en eski sanat türlerinden biri olan tiyatronun komedi,trajedi ve dram gibi türleri vardır.

Karma Sanatlar

Karma sanatlar hareketli ama temel malzemesi olarak insan toplum ekseninde oluşan, her türlü dramatik çalışmaları kapsar. Bunlara örnek ;Sinema, orta oyunu, kukla vb. şeyler bu sanat türüne girer.

Son Güncelleme : 25.07.2018 23:24:10
Sanat Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Sanat Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sanat Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019