Sanatsal Metin Türleri

Sanatsal Metin Türleri

Sanatsal Metin Türleri, öğretme amacı olmayan sadece sanat olarak yazılan metinlerdir. Sanatsal metinlerin özellikleri, öznel bir anlatımı vardır, edebi zevk uyandırma amacı güder, üslup ön plandadır, sözcükler mecaz anlamda kullanılabilinir, sanatsal metinler her okunduğunda farklı anlamlar taşıyabilir, sanatsal metinlerin benzeri yapılamaz, öyküleme, betimleme, kişileştirme gibi çeşitli anlatım tekniklerinden yararlanılır, sanatsal metinlerde kurmaca gerçeklik vardır. 

Sanatsal Metin Türleri

Masal, kuşaktan kuşağa genelde halkın yarattığı çoğunlukla olağanüstü olayları olağanüstü kahramanlarca yaşanılan halk hikayelerine masal denir. Masalların özelliklerine gelecek olursak, masallar hayal gücüdür, anonimdir, yer ve zaman kavramları belirsizdir, anlatımda geçmiş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipleri kullanılır, masallar tekerleme ile başlar, anlatım kısa fakat yoğundur.

Roman, yaşanmış veya yaşanması mümkün olayları, kişilerin iç dünyalarını, toplumsal olayları, insan ilişkilerini konu edinen sanatsal metin türüdür. Romanın yapı unsurları kişi, zaman ve mekandır. Romanlarda gözlem ön plandadır. Anı, mektup, gezi yazısı gibi türlerden faydalanabilir. Serim, düğüm, çözüm olarak 3 bölümden oluşur. Romantik, realist, natüralist gibi akımları vardır.

Fabl, hayvanlar, bitkiler ya da cansız varlıkların kişileştirilmesiyle onları konuşturularak oluşturulan sanatsal metin türüdür. Kahramanları genellikle hayvanlardır mesela tilki kurnaz bir insanı temsil ederken aslan cesaretli birini temsil eder. Teşhis ve intak sanatları kullanılır. Manzum veya nesir şeklinde yazılabilir. Sonunda mutlaka ahlak dersi verir. Serim, düğüm, çözüm, öğüt kısımlarından oluşur.

Hikaye (Öykü), olmuş ya da olması mümkün olan olayları kişileri ön plana alarak fazla detaya girmeden anlatan sanatsal metin türüdür. Romandan ayıran özelliği olayın tek ve kişilerin az olmasıdır. Çoğunlukla betimlemelerden yararlanılır. 

Destan, sözlü edebiyat dönemi türü olan destanlar milleti derinden etkileyen olayları konu edinir. Bunlar kuraklık, bulaşıcı hastalık, göçler ve savaşlar olabilir. Anonim ürünlerdir. O milletin özelliklerini yansıtırlar. Manzum şekilde yazılırlar. Olağan ve olağanüstü durumlar beraber kullanılır. Coşkulu bir söyleyiş vardır. Doğal destanlar ve yapma destanlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Halk Hikayeleri, aşk, sevgi, kahramanlık gibi konular işlenir. Olaylar halkın anlayacağı şekilde anlatılır. Nazım nesir karışık bir şekilde yazılır. Fasıl, döşeme, hikayenin asıl konusu, sonuç dua ve efsane olarak 5 bölümden oluşur. Sözlü dönem ürünüdür bu yüzden halk hikayeleri anonim sanatsal metin türüdür.

Şiir, mısralardan meydana gelen ve dili üstün bir zevkle kullanan sanat eseridir. Şiirler lirik, epik, didaktik, pastoral ve satirik şiir olarak ayrılır. Ölçü, mısra ve ahenk gibi unsurlar şiiri diğer sanatsal metin türlerinden ayırır.
Son Güncelleme : 07.11.2018 16:26:34
Sanatsal Metin Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Sanatsal Metin Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sanatsal Metin Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020