Sıfat Türleri

Sıfat Türleri

Sıfat türleri, sıfatlar ön isim olarak da isimlendirilebilir. İsimlerin önüne gelerek onların anlamlarını ve niteliklerini belirten sözcük türleridir. Sıfatlar kendi aralarında iki ayrılırlar. Bunlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarıdır. Niteleme sıfatları alt başlıkları olmamakla birlikte sadece “nasıl” sorusunu sorar. Belirtme sıfatları ise alt başlıkları vardır. Şimdi bunları daha iyi kavramak için aşağıda detaylı şekilde anlatmaya çalışacağız.

Sıfat türleri nelerdir

Niteleme sıfatları: İsimlerin renklerini, hareketlerini, şekillerini gösteren sıfat türüdür. Sıfat türleri isimlere sorulan “nasıl” soruna verilen cevaplardır. Örnek verecek olursak; mavi kalem, bembeyaz güvercin, kocaman çınar, uçuşan kuşlar örneklerden anlaşılacağına göre hep isme soru sorduk ve isimlerin renklerini, durumunu, hareketlerini belirttik.

Belirtme sıfatları: İsimleri işaret, sayı, belirsizlik ya da soru yönelterek belirten sıfatlara belirtme sıfatları denilmektedir. Belirtme sıfatları varlıkların geçici özelliklerini bildirmektedirler. 4’e ayrılırlar. Bunlar; işaret sıfatları, sayı sıfatları, belgisiz sıfatlar, soru sıfatlarıdır. Belirtme sıfatları alt başlıkları şöyledir;

İşaret sıfatları: İsimleri işaret ederek onları belirten ve yerlerini belirten sıfat türleridir. İşaret sıfatları; bu,şu,o, beriki, öyle, şöyle gibi soruları sormaktadır. Örnek: Şu soruyu kim yapacak, o kitapları nereye koydunuz, öteki sınıfları gezdik, defterleri şu çocuk aldı gibi örneklerle zenginleştirebiliriz.

Belgisiz sıfatlar: Bu sıfat türlerinde kesinlik yoktur. Sayı ve miktar bilinmiyor. Söyleneni belli olmayan ve tahmini olarak söylenen, belirsizlik şeklinde ifade edilen sıfat türleridir. Bir, birkaç, az, çok, birtakım, bazı, hiçbir, kimi, bütün gibi durumları izah eder. Örneğin: Kimi insanlar, bir kış günü, tüm varlıklar şeklinde ifade edilir.

Soru sıfatları: İsimlerin nitelik ve niceliklerini soru kanalıyla öğrenmeyi hedefleyen, cevapları da herhangi bir sıfat olan kelime türleridir. Ne, nice, nasıl, kaç, kaçıncı, hangi, ne gibi sorularını sormaktadır. Ama bir takım istisnaları vardır soru sıfatlarını bunlara dikkat etmek lazımdır. Uyarı: “ne” kelimesi hem zamir hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilir. Örneğin; ne kaşınıyorsun(zarf), ne almak istiyorsun (zamir), ne gün geleceksin (sıfat) gibi durumlara dikkat etmek gerekir.

Sayı sıfatları: İsimlerin bölümlerini, parçaların, sayılarını, kesin ve net şekilde belirten sıfatlardır. Kendi aralarında 5’e ayrılırlar.

  • Asıl sayı sıfatları: İsimlerin sayıların net şekilde belirten sıfatlardır. Örneğin: Altı bin ton patates, bütün ağaçları kesmişler, şeklinde ifade edilir.
  • Sıra sayı sıfatları: isimlerin, derecelerini ve sıralarını belirten sıfat türleridir. Örneğin: 75. Yıl, beşinci kat, son fırsat, ilk kişi vb.
  • Kesir sayı sıfatları: İsimlerin kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlardır. Örneğin: Çeyrek ekmek, üç buçuk lira, yüzde bir ihtimal
  • Üleştirme sayı sıfatları: Örnek verecek olursak, Üçer kişi, birer gün, yedişer kişi
  • Topluluk sayı sıfatları: Birden fazla kişiler için kullanılır. Örneğin: Üçüz bebek, yediz bebekler

Son Güncelleme : 19.08.2018 07:28:06
Sıfat Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Sıfat Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sıfat Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019