Şiir Türleri

Şiir Türleri

Şiir türleri, konularına göre ayılır. Edebiyat türlerinin en eskisi şiirdir. Şiir için tanım yapmak güçtür, birçok tanımı vardır.Kişiden kişiye dönemden döneme değişmiş ve tanıma ulaşmamıştır. Şiir duygu bildirir. Duygu düşüncelerin mısralar şeklinde belli bir ahenkle aktarılmasıdır.Şiiri düz yazılardan ayıran mısra, ritm,ahenk ve ölçüsüdür. Şiirde daha çok öznellik ağır basar. Şiirde sözcükler değişik kullanılıp özel anlamlar verilebilir.Duygu ve düşünceler söz sanatları kullanılarak yazılır. Şiir özelliklerine göre gazel mesnevi, koşma, türkü, rubai, mani, ninni, taşlama, destan, kaside, güzelleme, şarkı olarak farklı adlandırılır.

Şiir türleri:

Lirik şiir: Duygu ve düşünceli etkili coşkun şekilde aktaran şiire lirik şiir denir. Duygu,hasret,ayrılık ön plandadır.Okurun kalbine işleyen insanın iç dünyasını yakalayan eserler verir. Ancak bazen iç dünya haricinde dış dünyadaki nesnel şeylerden kaynaklanan duygu düşünceleri de içerir. Lirik şiir, okuyucuyu duygulandırır ve etkiler. Edebi türlerin en sanatsal olanı hiç düşünmeksizin lirik şiirdir.Eski yunanda bu tür şiirler 'lir' denilen sazlarla söylendiği için adı oradan gelmektedir.Lirik şiirin ilk ustası Sappho ve Alkaeusdır.

Pastoral şiir: Pastoral şiir, doğanın güzelliklerini anlatan şiir türüdür.Çoban, kır,tabiat hayatını anlatır.Sade ve özentiden uzak bir dil kullanılır.Pastoral kelime anlamı çobanlara ilişkin demektir.Bu şiirin kurucusu Theokritostur. Türk edebiyatındaki en önemli pastoral şiir örneği ise Abdülhak Hamit'in 'Sahra' şiiridir.Pastoral şiirin idil ve eglog olmak üzere iki türü vardır. İdil,çobanların aşklarını ve doğa güzelliklerini anlatırken eglog, iki veya daha fazla çobanın en aralarında kurdukları konuşmalardan oluşur. Ancak Türk edebiyatında eglog örneği yoktur.

Epik şiir: Destansı şiir çeşididir.Kahramanlık,yiğitlik,savaş,mertlik, yurt sevgisi,mücadele konuları işlenir.Okuyucuya coşkunluk yiğitlik savaşma arzusu işler. Tarihimizde birçok zaferimiz olduğundan epik şiirlerimizde çoktur. Halk edebiyatındaki destan epik özellikleri taşır. Destanlar gibi genellikle uzun olurlar. Üç şehitler destanının sahibi Fazıl Hüsnü Dağlarca önemli epik şairidir.

Didaktik şiir: Didaktik şiir, ders vermek, öğüt vermek ve ahlaki bir şeyi aşılayan şiir türüdür. Kısacası öğretici şiirdir. Duyguya fazla yer verilmez.Düşünceye önem verilir.Kuru bir anlatıma sahiptir. Fabllar ve manzum hikayeler bu şiir çeşidinde yer alır. Türk edebiyatında Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik Fikret önemlidir. Divan edebiyatında ise Nabi önemli isimlerden biridir. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig, Nabi'nin Hayriye bu türün ünlüleridir.

Satirik şiir: Kişilerin ve çevrenin gülünç yönlerini alarak yeren, kötüleyen şiir türüne satirik şiir denir.Kişilerin kendini beğenmişliklerini yermek için yazılır. Eleştirici bir üslubuyla anlatılır. İğneleyici ve alaycı sözlerle eleştirilir. Didaktik şiir özellikleri taşır ancak bir bilgi vermediği için onla ayrı tutulmalıdır. Satirik şiirin tarihte başka isimlerle de kullanılmıştır.Divan edebiyatında hiciv,halk edebiyatında taşlama, şimdiki edebiyatımızda ise yergi denmektedir.Divan edebiyatında Nefi,ziya paşa, Bağdatlı ruhi; halk edebiyatında dertli,Bağdatlı zihni ve Develili Seyrani önemli şairlerdir.

Dramatik şiir: Acıklı, üzgün ve korkunç konulara yer veren şiir türüne dramatik şiir denir.Okuyucunun kafasında canlandıracağı hareketli şiir çeşididir.Eski tiyatroda kullanılan şiir çeşididir. Oyuncuların söyleyeceği sözler şiir haline getirilir ve ezberlenirdi. Genellikle karşılıklı konuşma olarak yazılan manzum hikayelerdir. Komedi ve trajedi olmak üzere iki çeşidi vardır.
Son Güncelleme : 25.11.2018 11:45:29
Şiir Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Şiir Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Şiir Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019