Şirket Türleri

Şirket Türleri

Şirket türleri, temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ayrılırlar. İki ya da daha fazla kişinin bir araya gelip bir amaç içerisinde mallarını ya da birikimlerini birleştirerek oluşturdukları sözleşmeli ile şirketi oluştururlar. Şirket türleri insan istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sürekli olarak kurulan piyasası olan ve fiyatını da bu piyasa içerisinde oluşturan kar amacı güderek iktisadi mal ve hizmetleri sunan kuruluşlardır. Şirketler tek kişi tarafından da oluşturulduğu gibi iki yada daha fazla kişi ile de oluşturulabilir. Sorumlulukları ile şirket türleri şahıs ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket türleri nelerdir?
  • Şahıs şirket türleri: Ortakları sınırsız sorumlu olan şirket, türlerindendir. Bu şirket türlerinin ortaklarını iyi seçmeleri, güvenmeleri ve tanımış olmaları şirketin devamlılığı için oldukça önemlidir.
  • Adi şirket: İki yada daha fazla kişinin oluşturduğu birlikte mal ve emeklerini koymuş oldukları şirket türleridir. Kurulma aşaması için belli bir şekil şartı yoktur. Sözlü ispat ile yazılı sözleşme ile kurulabilir. Bu sözleşmede notere onaylatılır. Kararların oy birliği ile alınması aksi bir hüküm olmadıkça bu şekilde yapılır. Sermaye tutarlarının herhangi bir önemi yoktur. Kararlar ortak kabul edilir. Şirketin var olan borçlarında ortaklar müteselsilen sorumludurlar. Şirketin tescil ve de ilanı zorunlu olarak kabul edilmez. Asgari bir sermaye tutarı yoktur. Her ortak istediği kadar sermaye koyabilir. Ticaret unvanı kullanmak zorunlu değildir. İştirak halinde mülkiyet vardır. Çoğunlukla geçici ortaklık ile kurulurlar. Sürekli işlerde ise sıkıntı yaratabilir.
  • Kollektif şirket: Ticari olan bir işletme ticari unvan altında işletilmektedir. Hiçbir ortağın sorumluluğu alacaklılara istinaden sınırlandırılmamış şirket türlerindendir. Asgari ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat sadece gerçek kişiler ortak olabilirler. Kuruluş sözleşmesi yapılarak ortak sorumluluk ve yükümlülükleri belirlenir.
  • Adi komandit şirket: Şirket kuruluş sözleşmesi ile ortakların yükümlülük ve sorumlulukları belirlenir. Ticaret unvanı ile işletilir. Bazı ortakların komanditer bazılarının ise komandite sorumluluğu vardır. Burada da asgari bir sermayenin zorunluluğu yoktur. Tüzel kişilerin ortaklığı sadece komanditer olarak yapılır.
  • Sermaye Şirket türleri: Ortakları sınırlı olarak sorumlu olan şirketlerdir.
  • Anonim şirketler: En az beş ya da daha fazla olan gerçek ya da tüzel kişiden oluşurlar. Ticaret unvanı bulundurma şartı vardır. Sermayesi eşit paylara bölünmüştür. Temel asgari sermaye şarttır. En az beş milyar olmalıdır. Sınırlı sorumluluk vardır. Sermaye payı ile sorumluluk vardır. Ayrı bir yönetim kurulu vardır.
  • Limited şirket: İki ya da daha fazla olan gerçek ya da tüzel kişiden oluşurlar. En fazla elli kişi ile kurulur. En az sermayesi beş bin liradır. Ortaklar tüzel ya da gerçek kişi olabilirler. Bu şirket türünde Ticaret unvanı ve işletme konusunun olması şarttır. Ayrı bir yönetim kurulu yoktur. Yönetim müdürler kurulu tarafından gerçekleştirilir. Hisse senedi ve tahvil çıkarmaları yasaktır. ve bankacılık ve sigortacılık işlemleri yapamazlar. Şirketin sorumluluğu ise mal varlığı ile sınırlıdır. Ortak sorumluluğu taahhüt ettikleri tutar ile sınırlılığı olan şirket türleri arasında yerini almaktadır.

Son Güncelleme : 12.08.2018 22:24:17
Şirket Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Şirket Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Şirket Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019