Sözlü Anlatım Türleri

Sözlü Anlatım Türleri

Sözlü anlatım türleri, sözlü anlatım hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar olmak üzere ikiye ayrılır. Hazırlıklı konuşmalar, ne zaman, nerede ya da nasıl yapılacağı planlanmaksızın yapılan konuşma türüdür. Bu tür konuşmalar günlük hayatta defalarca yapılır. Hazırlıksız konuşmalarda sergilenen tavırlar kişinin nasıl bir konuşmacı olduğuna dair fikir verir. Doğaçlama konuşmalar olduğundan başarılı olabilmesi, kelime haznesi, soğukkanlılık, tavır, mimik gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Hazırlıklı konuşmaların ne zaman, nerede yapılacağı önceden planlanır. Beraberinde konuşmanın konusu, hitap edeceği kitle önceden belirlenmiş olur.

Sözlü anlatım türleri nelerdir?

Konferans: Konferansın amacı toplumu bilgilendirmektir. Bu nedenle de öğretici ve açıklayıcı bir anlatım yapılması gerekir. Konferans alanında uzman kişiler tarafından yapılır. Anlatım tek bir kişiyle başlar ve eğer konuşma sonunda anlatan kişi isterse karşı taraftan soru alabilir. Her konuda yapılması mümkün olsa da dikkat çekmesi için konu titizlikle seçilmelidir. Seçilen konunun güncel olması da dinleyiciler açısından önemlidir. İyi bir konferans olabilmesi için konu sınırda tutulmalıdır. Konuşmayı yapan kişi, anlatılan konuyu basit dille ve karşı tarafın anlayacağı şekilde yapmalıdır. Konferansta zaman önemlidir. Anlatan kişi konuşmanın heyecanı ile zamanın nasıl geçtiğini anlamazken, karşı tarafta bu böyle değildir. Dolayısıyla konuşmacı süreyi kendine göre değil karşı tarafta bulunan dinleyicilere göre ayarlamalıdır.

Tartışma: Topluluğun düşüncelerini değiştirmek, geliştirmek veya yenilemek için yapılan sözlü anlatım türüdür. Tartışma sözlü anlatım türünde iki ayrı görüş söz konusudur. Bu iki ayrı görüş tez ve antilez olarak tanımlanır. Tartışma için konu önceden belirlenerek kişiler konu üzerinde hazırlık yapar. Bu hazırlıkların mutlaka ikna edici ve bilimsel olması gerekir. Eğer yalan beyan olursa tartışmanın bir anlamı kalmaz. Tartışma konularında mutlaka bir başkan olmalıdır. Başkan karşılıklı kişilere eşit şekilde süre vererek sözlerinin kesilmemesi ve kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırır. Ayrıca başkanın amacı tartışmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesidir. Tartışma eğer kurallarına uygun şekilde yapılırsa fikri daha geniş şekilde ele almayı, kişinin kendini geliştirmesini sağlar. Eğer tartışma kavga şeklinde ilerlerse kuru gürültüden başka bir şey ifade etmez. Tartışmayı yapan kişilerin tutarlı olması ve konu dışına sapmaması gerekir. Ses tonunun iyi ayarlanması gerekir.

Nutuk: Topluma fikir aşılama amacıyla yapılan sözlü anlatım türleri arasında yer alır. Nutuk, siyasi, dini, eğitim gibi pek çok alanda yapılabilir. Nutuk hangi alanda yapılacaksa buna göre ayrılır, ancak amacı değişmez. Nutukta verilmek istenen bir mesaj vardır. Bu mesajın ne zaman verileceği kitlenin durumuna göre değişir. Nutuk konusu kadar konunun planlanması da önemlidir. Ayrıca konuşmacının karşı tarafı etkilemesi gerekir.

Münazara: Herhangi bir konunun farklı yönleriyle jüri ve dinleyiciler karşısında savunma şekli münazara olarak tanımlanır. Münazara da konu olumlu ve olumsuz her yönüyle dile getirilir. Önemli olan kişinin fikrini nasıl savunduğudur. Anlatımda kişi ya da jüri savunulan tezi çürütmek amacıyla soru yöneltebilir. Ayrıca farklı görüşler jüri ve dinleyiciler karşısında tartışmaya girebilir. Burada hedef doğruyu bulmak değil münazara yapan kişilerin sunuş ve muhakeme kabiliyetlerini görebilmektir.

Söyleşi-Sohbet: Sohbet yazılı yapılabileceği gibi sözlü anlatım şeklinde de yapılabilir. Her iki türde de mantık değişmez. Alanında uzman kişiyle belli bir konuda araştırma yapan kişi arasında samimi bir konuşma yapılır. Bu konuşma yazıya dökülebileceği gibi sözlü olarak da kalabilir. Tamamen konuşma edasında alçak sesle yapılmalıdır. Sohbete üçüncü kişilerde katılabilir.

Açık oturum: Toplumun tümünü ya da belli bir kısmını ilgilendiren konular üzerinde uzmanlar tarafından gerçekleştirilen söyleşidir. Tartışmaya uzmanlar haricinde dinleyicilerde dahil olabilir. Kapalı bir salonda, radyoda, televizyonda açık oturum gerçekleşebilir. Açık oturum konusu toplumda güncel olan ve toplumun ilgisini çeken konular üzerinde gerçekleştirilir. Açık oturum öncesi uzmanlar konu hakkında araştırma yaparsa açık oturum daha kaliteli ilerler. Kişilere eşit süreler verilerek söz hakkı tanınır. Eğer gerekirse süre tutulabilir. Açık oturum başkan ya da bir sunucu tarafından yönetilir.

Son Güncelleme : 15.11.2018 11:57:59
Sözlü Anlatım Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Sözlü Anlatım Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sözlü Anlatım Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020