Tartışma Türleri

Tartışma Türleri

Tartışma türleri, tartışma, karşıdaki kişinin, düşünce, görüş ve duygularını değiştirmeye, kişiyi etkilemeye yönelik yapılan konuşma türüdür. Birbiriyle zıt düşünceye sahip kişiler birbirlerinin düşüncelerini çürütmek için uğraşırlar. Tartışmada savunması yapılan düşünceye tez, karşı çıkılan düşünceye ise antitez denir.

Tartışma türleri nelerdir?

Açıkoturum: Konuyla ilgili uzmanlar masa etrafında toplanarak birbirleriyle tartışması açık oturum olarak tanımlanır. Tartışma konusu güncel ve toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendirecek nitelikte olmalıdır. Açık oturum salonda, TV ya da radyoda yapılabilir. Tartışmayı gerçekleştiren kişiler bir başkan yönetiminde olur ve her tartışmacı için süre tutulur. Dinleyici ya da izleyicilerden de soru alınarak soru cevap şeklinde açık oturum sürdürülebilir.

Panel: Bir konu hakkında karar varmak değil, farklı yönlerinin aydınlığa kavuşması için yapılan tartışma türüdür. Küçük bir topluluk karşısında sohbet niteliğinde yapılır. Eğer konuşmayı yapan iki kişiyse buna diyalog denir. Yine bir başkan tarafından sürdürülür. Panel tartışmacı sayısı en az 3 en fazla 6 kişi olur. Paneli yöneten kişi yani başkan konuyu belirler. Konuşmacılara sırasıyla söz verir, eğer ortam müsaitse ve dinleyicilere de söz hakkı tanınabilir. Panel resmi değil, samimi bir sohbet havasında yürütülür.

Münazara: Farklı konular üzerinde karşılıklı düşüncelerin savunulması olarak tanımlanır. Münazarada savunma önemli bir ayrıntıdır. Münazara genelde üç ya da dört kişilik İKİ grupla yapılır. Grubun biri olumlu diğeri konuyu olumsuz olarak yorumlar. Ayrıca konuşmacıları değerlendiren birde jüri olması gerekir. Jürinin Türkçeyi kullanma gücünün çok iyi olması gerekir. El ve kol hareketlerini güzel kullanmalıdır. Savunması mutlaka inandırıcı olmalıdır. Konuşmacıların ise fiziksel özellikleri ve bakımları önemlidir. Münazarayı izleyen kitlede oldukça önemlidir. Dinleyicilerin münazara sırasında sessizlikle dinlemesi gerekir.

Forum: Toplumu ilgilendiren bir konu hakkında karşılıklı grupların ve dinleyicilerin katıldığı tartışmalara denir. Forum yine bir başkan tarafından yönetilir. Dinleyicilere başkan tarafından forumun nasıl gerçekleşeceği hakkında bilgi verilir. Tartışılacak soruların çerçevesi dinleyicilere açıklanır. Başkan tartışmanın konu dışına çıkmasını engeller. Açıklanması gereken konu ve sorular başkan tarafından açılır. Forum sonunda başkan konuyu kısaca özetler. Tartışmanın gayesi belli kararlara ulaşmak değil, konuyu farklı anlayışlarla ve boyutlarla açıklamaktır. Dinleyicilerden gelen sorular mutlaka konuyla ilgili olmalıdır. Ayrıca sorular kısa ve açık olmalıdır.

Sempozyum: Herhangi bir konunun farklı yönleri üzerinde konu uzmanı olan ve farklı kişiler tarafından gerçekleştirilen tartışmalardır. Diğer tartışma türlerine nazaran daha ilimli ve ciddidir. Konuşmacı kişiler tartışılan konuyu kendi ilgi alanlarına göre ele alırlar. Örneğin konu bir şairse tartışmacının bir şairin yaşadığı dönemi ele alırken diğeri şiirlerini ele alabilir. Aslında sempozyumda gaye, konuyu tartışmak değildir. Konuşmacılar tarafından konunun olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmektir. Konuşmacıların süresi genelde 5-20 dakika arasında olur. Bu sürelerin altına ve üzerine çıkmaz.

Son Güncelleme : 22.09.2018 12:25:52
Tartışma Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tartışma Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tartışma Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019