Tepkime Türleri

Tepkime Türleri

Tepkime türleri, direk olarak kimyasalların ve diğer birçok maddenin değişim süreçlerine verilmiş olan genel isimdir. Tepkime türlerinin tümünde aslında ortak nokta bulunmaktadır ki bu türlerin hepsi maddenin daha sonrada fiziksel ya da yapısal olarak şekil değiştirmesidir. Günümüzde bilinen birçok madde, tepkime türlerinden birini geçirerek hal değiştirebilmektedir. Kimi zaman tepkime türleri sayesinde farklı bir maddeye dönüşen kimi zaman da sadece görüntü ya da şekil değiştiren maddeler de bulunmaktadır. Tepkime türleri, direk olarak kimyasal olarak meydana gelmektedir. Bu nedenle hepsinin birer değişim tepkime formülü bulunmaktadır. Bu tepkimelerin farklı türleri bulunmaktadır. 

Şimdi kimyasal tepkime türlerini daha detaylı ele alalım;

Yanma tepkimesi: Genellikle yanıcı maddelerin direk olarak havada ve diğer birçok madde içerisinde bulunan oksijen ile tepkimeye girmesi durumunda ortaya çıkan yanma olayıdır. Direk olarak yanıcı madde ile oksijen birleştiğinde bu tepkime gerçekleşmektedir. Yanma tepkimeleri organik bileşiklerde ve inorganik bileşiklerde olmak üzere iki farklı çeşitte meydana gelmektedir. Bu tepkimelerin ana şekli aynıdır. Ancak bazı küçük farklı bu şekilde iki farklı grupta incelenmesine neden olmaktadır. 

Asit-Baz tepkimeleri: Direk olarak asitlerle bazların birleşerek nötr bir hale gelmesi ile ortaya çıkan bir tepkime türüdür. Tepkime türleri arasında çok karşılaşılan durumlardandır. Asitlerin en çok tepkimeye girdiği durum direk olarak metallerdir. Elektron verme eğilimi içerisinde olan metaller yani aktif metaller, asitlerle direk olarak tepkimeye girmektedir. Bu tepkime sırasında açığa tuz ve H2 çıkmaktadır. Bu tepkimenin kimyasal formülü ise Ca+2HCL->CaCL2+H2 olarak belirtilebilir.

Isı ile ayrışma tepkimeleri: Toprak alkali metallerin içerisinde bulunan karbonatların ve amonyum tuzlarının belli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasıyla ortaya çıkan dayanıklı maddelere ayrışırlar. Bu tepkimelere genel olarak analiz tepkimeleri denir. CaCO3(k)-ısı->CaO(k)+CO2(g) Tepkimesi ile bu tepkime türünü kimyasal olarak belirtebiliriz. Çünkü oluşan tepkime direk olarak bu kimyasal formül ile açığa çıkmaktadır.

Sentez Tepkimesi: Bu tepkime türü, dire tepkime türlerine göre daha çok görülen tepkimelerden biridir. Adından da anlaşılabileceği gibi direk olarak yeni maddelerin ortaya çıkması bu tepkime ile oluşmaktadır. Günümüzde iki ya da daha fazla maddenin daha önceden var olan birçok özelliğini kaybederek yeni bir madde oluşturmasına sentez tepkimesi adı verilmektedir. Kimyasal formülü ise CO2(g)+H2O(s)->H2CO3(suda) 2CO(g)+O2(g) -> 2Co2 'dir. 

Analiz tepkimesi: Herhangi bir bileşik maddenin daha önceden oluşmuş olduğu durumdan daha basit bir madde olarak bileşiklerine ayrışması tepkimesine analiz tepkimesi denilmektedir. Formülü ise H2O2(s)->H2O(s)+1/2O2(g) olarak belirtilmektedir. 

Oluşma tepkimesi: Tepkime türleri arasında yer alan bu tepkimede birbirinden farklı olan elementlerin birleşerek direk olarak farklı bir birleşil oluşturması durumuna oluşma tepkimesi adı verilmektedir. Bu tepkimenin formülü ise N2(g)+3H2(g)->2NH3(g) 

Yer değiştirme tepkimesi: Meydana gelen bu tepkime türü, adından da anlaşılabileceği gibi herhangi bir elementin ya da maddenin yer değiştirmesine neden olan bir tepkime türüdür. Genellikle bir bileşik ile herhangi bir atomun tepkimeye girerek yer değiştirmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Katılma tepkimesi: Bir bileşikte bulunan moleküllerin farklı bir element ile bileşik molekülünü bünyesine almasına denilmektedir. Tepkime formülü ise C2H3+H2->C2H6 olarak belirtilebilir. 

Redoks Tepkimeleri: Belirtilecek olan son tepkime türü ise meydana gelen elektron alışverişi ile gerçekleşmektedir. Elektronlar sayesinde ortaya çıkan tepkime türleri direk olarak redoks tepkimeleri adı altında incelenmektedir. 
Son Güncelleme : 28.11.2018 10:21:25
Tepkime Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Tepkime Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tepkime Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020