Türler Arası Etkileşimler

Türler Arası Etkileşimler

Türler Arası Etkileşimler; ilgili konuyu aşağıda açıklayacağız

Bağ enerjisi; İki atomlu bir gaz molekülünde nötr atomlarını ayrıştırmak için gerekli olan enerji türününe bağ enerjisi denir. Bağlar oluştuğunda veya koptuğunda yeni oluşan farklı özellikteki meydana gelen enerji değişimi yüksek olur. Maddeni hal değişiminde veya fiziksel bağların önemli olduğu maddelerin özelliklerinde herhangi bir değişme söz konusu değildir, bu sebepten dolayı enerji değişimi de daha küçük olur.

Güçlü etkileşimler
 • İyonik bağ
 • kovalent bağ
 • metalik bağ
İyonik bağ; Elektro negatiflikleri farklı atomlar arasındaki elektron alışverişinin tam olmasıyla iyon alış verişinin tam olduğu dikkate alınır. Elektron kaybeden atomlara pozitif iyonlar, elektron kazanan atomlara ise negatif iyonlar denilmektedir. İyonik bağ zıt yüklü iyonlar arasında oluşmuş olan yada oluşacak olan çekme kuvvetidir.

İyonik bağlı bileşiklerin özellikleri; iyonik bağlı bileşiklerde zıt yüklü iyonların bir araya gelmesiyle oluşan elektrostatik çekme kuvveti olduğundan dolayı erime ve kaynama noktaları yüksektir.
İyonik bileşiklerin katı halde bulunan maddelerinin halleri sert ve kırılgandır.
İyonik bağlı katılar da iyonlar hareket edemedikleri için bu katılar elektriği iletemezler. Elektrik iletimi ancak katıların suda çözülmesiyle olur.

Kovelent bağ; Daha fazla kararlı hale gelebilmek için iki atom arasında iki yada ikiden fazla elektronun kullanılması ile oluşan kimyasal bağlardır. Bu elektronlar aynı ametal arasın dada oluşabilir. Oluşan bu bileşiklere kovalent bağlı bileşikler denilmektedir. Kullanılan bu elektronların ametal olması gerekmektedir.

Kimyasal bağların iyonik ve kovalent karakterleri; Kimyasal bağlı elektronlardan elektro negatifliği yüksek olan atomun çekirdeği tarafından daha yüksek bir kuvvet le çekilir. Bu kendini çekme yeteneğine elektro negatiflik denir.

Metalik bağ; Metal atomları arasında güçsüz gevşek bağlı atomlar vardır. Bu metal elektronları boş enerjili orbitlerin arasında gezinirler. Bu sayede çok sayda ki elektronların metal atomları arasında gezinmesiyle bir elektron denizi oluşmaktadır.

Metallerin özellikleri
 • Metaller tel ve levha haline kolayca getirilebilir.
 • Metaller elektrik akımın iletirler.
 • Metallerin yüzeyleri parlatırlar.
Zayıf etkileşimler
 • Hidrojen bağları
 • Van der walls bağları
Hidrojen bağları; Azot,oksijen veya demir atomlarına bağlı olan başka bir molekül deki azot, oksijen veya demir atomuyla oluşturduğu bağa hidrojen bağı denir. Bu oluşan moleküllerde hidrojen bağı var ise kaynama noktaları yüksektir.

Van Der Walls Bağları
 • DİPOL-DİPOL Bağları: Polar moleküller arasındaki oluşan çekim kuvvetlerine dipol - dipol bağları denir
 • İYON - DİPOL Bağları: Bir polar molekülü ve bir iyon molekülü arasındaki çekim kuvvetlerine iyon - dipol bağları denir.
 • İyon - İndüklenmiş dipol bağları: İyonik bileşiklerde apolar veya atom moleküllerle oluşturdukları bağlara denir.
 • Dipol - İndüklenmiş dipol bağları : Polar moleküllerinin apolar veya polar moleküllerle oluşturdukları bağa dipol - indüklenmiş dipol bağları denir.
 • İndüklenmiş dipol - İndüklenmiş dipol bağları: Apolar veya atom moleküllerinin arasında oluşan bağa indüklenmiş dipol - indüklenmiş dipol bağları denir
Son Güncelleme : 26.07.2018 21:13:25
Türler Arası Etkileşimler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Türler Arası Etkileşimler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Türler Arası Etkileşimler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019