Türlerin Kökeni

Türlerin Kökeni

Türlerin kökeni, Charles Darwin tarafından kaleme alınan bir araştırma türünde kitabın adıdır. Charles Darwin bir doğa tarihçisidir. 24 Kasım 1859 tarihinde bu kitabı yayınlamıştır.Bilim tarihi açısından çok önemli eserlerden birisi olarak yerini korumaktadır. Bu çalışmasını HMS Beagle gemisi ile 1831 ile 1836 yılları arasında yapmış olduğu araştırmalar sonucunda gözlemlerinde Galapagos adasındaki izlenimlerine de değerlendirerek Evrim sürecini ele almıştır. Türlerin kökeni kuramı Marks ve Engel in da yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır. Muhteşem olduğunu öne sürerek kitabın kendi görüşlerinin doğal tarihi temelini oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. Darwinin incelemeleri sonucu çok fazla ön yargı ile karşılaşmıştır. Çünkü insanlar Darwin in evrim teorisi olarak insanların maymunlardan geldiğini anlatmaya çalıştığını düşünmeleridir. Oysa ki Darwin insanlar ve maymunların ortak atadan gelerek ayrıldıklarını yani insanların maymunlar tarafından çoğaldığını değil aynı türden olduklarını savunmuştur.

Türlerin Kökeni Varsayımları Nelerdir?
  • Değişkenlik, dünya sürekli olarak değişmektedir. Değişmez denilemez.
  • Doğal seçilim, çevre koşullarına uyum sağlayan canlılar çok ürerler ve az uyum içerisinde olan canlılar bu çevre alanlarından itelenirler.
  • Evrim bir süreçtir, anlık sıçramalar olarak oluşmaz. Yani zamanla ve yavaş yavaş gelişir.
  • Türlerin akrabalığı, tüm canlıların ortak ataları vardır ve sürekli birbirlerinden farklılaşarak gelişmişler ve değişmişlerdir.
Türlerin Kökeni Kuralı Neyi Savunur?

Türlerin kökenini incelerken Darwin Malthus un görüşlerinden ve kaynaklarından yararlanmıştır. Kendi gözlemleri ile Malthusun gözlemleri arasında bir ortak nokta bularak, yaşam savaşını gözlemlemiştir. Darwin 1839 yılında doğal seçilim ve evrim kuramlarını kaleme almıştır. Bu görüş din kitaplarının canlıların ve hayvanların tanrı tarafından yaratıldığı dünya görüşüne karşı bir tavır sergiliyordu. Bu sebeple bu teorisini dünyaya açıklamaya çekinmiştir. Bu kuramları ile dinden ve kiliseye olan bağlılığından uzaklaşmıştır. Bu kuramı ile alakalı olan yazıları paketleyerek üzerine ölümümden sonra açılacak notu eklemiştir. Yaklaşık yirmi yıl boyunca bu notlar Darwin in evinin altındaki boş odada bir sandık içerisinde saklanmıştır. Darwinin kabul ettiği olgular:
  • Değişkenlik çoğunluk ile genetik olarak oluşur.
  • Doğal olarak var olan kaynaklar sınırlıdır, nüfüs artınca bu kaynaklarda artış görülmez.
  • Üreme şekillerinin nasıl olduğu fark etmeden canlılar geometrik dizi ile çoğalırlar.
  • Buna bağlı olarak nüfus az çok sabittir.
  • Bir türe bağlı olan iki örnek tamamen aynı değildir. Büyük bir değişkenlik olgusu mevcuttur.
Bu olgular yaşam savaşı kuramını ortaya çıkarır. Türlerin kökeni bu yıllara kadar tartışmalı olarak gelmiştir. Bilim dünyasında eleştiri ile karşılaşmıştır. Buna bağlı olarak ortaya atılan yeni kuramlar ise eleştirilerin çoğu kez artmasına ve tartışmalara neden olmuştur.
Son Güncelleme : 02.09.2018 10:00:33
Türlerin Kökeni ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Türlerin Kökeni Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Türlerin Kökeni"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019