Vergi Türleri

Vergi Türleri

Vergi türleri, vergi konusunu ekonomik etkenlerden alan, devlete karşılıksız olacak şekilde aktarılan parasal bir kaynaktır. Aktarılan parasal kaynak devlet tarafından kamu hizmetlerinde harcanmaktadır. Vergi türleri dolaylı ya da doğrudan şekilde oluşturulur. Vergi türlerinin sınıflandırılması ise; konularına göre yapılır.

Vergi türleri nelerdir?

Mal ve hizmetlerden alınan vergi türleri

Bu türdeki vergiler harcamaların gerçekleştiği anda alınmaktadır. Tüketicinin kaçınamayacağı, vergi kaçakçılığının yapılamayacağı vergilerdir. Satın alınan mal ve hizmetlerde ödenen vergiler aşağıdaki gibidir.

Damga vergisi: Bu vergi verilen hizmetin ya da belgenin düzenlemesi yüzünden alınır. Vergi mükellefleri vergi konusu içindeki kağıtları düzenleyenlerdir.

Şans oyunları vergisi: Oynana şans oyunlarından alınan dolaylı vergi türleri arasındadır. Milli piyango, sayısal loto, süper loto gibi şans oyunlarından alınmaktadır.

Katma değer vergisi: (KDV) mal ve hizmet tesliminde alanın teslim edene ödediği katma değer vergisi, dolaylı bir vergidir. Verginin konusuna giren işlemleri yapanlar vergi mükellefi olarak kabul edilir.

Banka ve sigorta muameleleri vergisi: Burada bankacılık ve sigortacılık alanında hizmetler vergilendirilir. BSMV dolaylı bir vergidir. Vergi mükellefleri yaptıkları işlemlerden ödedikleri vergi miktarının hizmeti verdiği kişilerden tahsil eder. Para karşılığında yapılan tüm işlemler bu verginin konusunu oluşturur. Takvim yılının her ayı vergilendirme dönemini oluşturur. Aylık beyanname takip eden ayın 15. gününe kadar verilir ve ödemesi yapılır.

Özel tüketim vergisi: Bu türdeki vergi harcama vergisi şeklinde alınır. Belli ürünlerde uygulanır.

Gümrük vergisi: Dış ticaret ilişkisi içinde olan ülkeler arasında malın ülkeye girişinde, malın türüne türüne göre ödenen vergi türüdür.

Harçlar: Kamu kurumlarının, kuruluşlarının yaptığı işlemlerden, hizmetlerden alınan masrafları oluşturur. Harç oranları her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Yargı harçları, pasaport harçları, noter harçları, tapu ve kadastro harçları, vergi yargısı harçları gibi harç türleri vardır.

Özel iletişim vergisi:Haberleşme hizmetlerinden alınan vergi türüdür.

Servet üzerinden alınan vergi türleri

Bu türdeki vergiler gerçek ya da tüzel kişilerin varlıkları üzerinden alınır.

Veraset ve intikal vergisi: Karşılık kazanım şeklinde el değiştirmiş olan servet üzerinden alınır. Bu şekilde alınan verginin dayandığı temel, kişinin fedakarlıkta bulunmadan servetinin artmasıdır. Verginin matrahını, intikal eden malların kişiye isabet eden safi tutarı oluşturur. Bu tutara kabul edilen borçlar, masraflar ve diğer istisnalar düşülerek ulaşılmaktadır. Verginin ödeme süresi verginin tahakkuk zamanına göre belirlenir. Tahakkuk tarihinden itibaren her yıl Mayıs'la Kasım aylarında 6 eşit taksit halinde ödeme yapılır.

Motorlu taşıtlar vergisi: Adı üstünde verginin konusunu sadece motorlu taşıtlar oluşturmaktadır. Vergi motorlu taşıtların kayıt ve tescilleri sırasındaki özelliklerine göre belirlenir. Vergi miktarı araç başına düzenlenir. Aracın yaşı arttıkça alınan vergi oranı da düşer. Vergi tahakkuk ettiğinde, mükellefe tebliğ edilmiş kabul edilir. Har yıl Ocak ayında ve Temmuz'da olmak üzere 2 eşit taksitte ödenen motorlu taşıtlar vergisi, bu aylarda aracın devri, satışı olursa yani mükellef değişirse hemen ödenir.

Emlak vergisi: Bu vergi türü gayrimenkuller üzerinden alınır. Bina vergisi ile arazi vergisinden oluşan emlak vergisini belediyeler tahsil eder.

Gelir üzerinden alınan vergi türleri

Bu türde vergiler kişi ve kuruluşların yaptıkları çeşitli işler dolayısıyla elde ettikleri gelirler dikkate alınarak, gelir vergisi kanununda gösterilmiş oranlar dahilinde alınan vergilerdir. Gerçek ve tüzel kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazançlar üzerinden gelir vergisi alınır. Tüm vergiler arasında en önemli pay gelirler üzerinden alınanlardır. Beyan edilen vergilerin kontrol ve takibine dikkat edilirse, devletin vergilerden elde ettiği en büyük pay gelir üzerinden alınan vergilerden sağlanır.

Gelir vergisi: Gerçek kişilerin yıl içinde elde ettiği kazançlar baz alınarak toplanan vergilerdir. Gelir vergisi kamu hizmetlerinin finanse edilmesinde ilk sırada yer alır. Vergi türleri arasında dolaysız türde alınan bir vergidir. Bir takvim yılındaki elde edilmiş olan ya da hak edilen tüm kazançlar üzerinden değerlendirilir. Bu kazançlar için yapılmış olan giderlerle, yapılacak olan giderler kazançlardan düşülerek gelir vergisi hesaplanır. Mükelleflerin verdikleri yıllık beyanname, vergi konusunun ait olduğu takvim yılını takip eden yılda verilir. Bu yıl içinde gelir vergisi taksitler halinde ödenir. Gelir vergisi Şubat ayında beyan edilirse, Şubat ve Haziran aylarında 2 taksit olarak, Mart ayında beyan edilirse, Mart ve Temmuz aylarında 2 taksit olarak ödenir. Eğer vergi mükellefi ülkeyi terk edecekse, vergi terkinden 15 gün önce, ölüm, gaiplik gibi durumlarda da, bunların meydana gelmesinden itibaren 4 ay içinde gelir vergisi ödemesi yapılır.

Kurumlar vergisi: Kurumun ticari kazançları üzerinden elde ettiği safi kazançları baz alınarak belirlenen vergi türüdür. Bir takvim yılındaki kazançlar dikkate alınarak hesaplanır. Gelir vergisini oluşturan unsurların hepsi kurumlar vergisi içinde geçerlidir.
Son Güncelleme : 24.11.2018 15:58:04
Vergi Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Vergi Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Vergi Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020