Veri Türleri

Veri Türleri

Veri türleri, Bir organizasyonu, sanatsal faaliyeti, edebi metini, geometrik sayımı veya her hangi bir tezi geliştirmek için araştırma, akıl sürütme ve tartışma sonucu elde edilen ilk bilgilere veri diyoruz. Veri elde etmek için deneme, gözlem veya ölçüm gibi eylemler kullanılır. Ekonomik rekabetin son sürat ilerlediği çağımızda yapılacak iş ile ilgili verilerin düzenli ve her iş koluna özgü olması için veri türlerinin çeşitlendirilmesi gerekir. 

Veri türleri sayısal kavramlara dayandığı gibi bir metin yada simgesel ifadeler de olabilir. Her sembol gösterimi bir sayıyı veya metnin kesin ifadesini anlatır. Bir veri türü tek başına bir anlam taşımayabilir. Veriler bir çok yan bilgi ve alt veri grupları ile değerlendirildikten sonra bir planın parçası olabilir. Verilerin işlenip bir değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için yazılı hale getirilerek yada bir PC belleğine işlenmesi gerekir. Kullanım amacı uzun orta ve kısa vadede kararlar vermek, sorunların çözümüne katkı sunmaktır.

Veri türleri nelerdir?

Bilgisayar alanında kullanılan veri türleri, Bilgisayarların temel çalışma prensibi verilerdir. Kayıt ettikleri veriler sunmak bilgisayarın asli görevidir. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte android, windows, ios vb. yazılımlar artık bilgisayarların bir makineden öteye gitmek üzere olduğunu göstermektedir. Çünkü verilerin maniplasyonu ve mantıksal değerlendirmeler bilgisayar verilerinin bilgi ötesine taşınmasına neden olmaktadır. Bilgisayarlar tarafından verilere dayanarak alınacak kararlar en iyi ihtimalin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durum işletmelerin gelecekte daha planlı hareket etmelerini sağlamaktadır. 

Bilgisayar veriler harf ve karekterler olarak kodlanmaktadır. Kodlanan her verinin bir türü bulunur. Bu durumu Veri Yapısı denir. Karmaşık ya da basit yapılar olabilir. Bir çok kaynaktan elde edilmiş veriler veri tabanın da toplanır. Veri tabanını oluşturmak için yönetim sistemleri yazılımlarından faydalanılır.

Enformasyon ve telekominikasyon veri türleri, Temel çalışma prensibi iletişimin sağlanmasıdır. Veri türleri burada oldukça çeşitlilik arz eder, birbirinden bağımsız, görsel yapısı bozulmamış, sesler, görüntüler, videolar veya dosyaların bir kaynaktan alıcıya iletilmesi için gerekli verilerin toplanması ilkesine dayanır. 

İstatistiki veri türleri, Çoğunlukla sıcak paranın döndüğü muhasebe alanlarında oldukça yoğun olarak kullanılır. İstatistiki veri karar almak için değerlendirme de kullanılmak üzere özetlenmiş ve çözümlenmiş verilerdir. Çoğunlukla sayısal ve kategorik bilgilerden oluşur. 

Sayısal veriler sürekli ve ayrık veri olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrık sayılar daha çok sayılabilen değerlerdir. Sürekli veriler ise ölçme ve değerlendirme yöntemi ile ifade edilmektedir. Ayrık veriler ilk bakışta anlaşılabilirken, sürekli verilerin anlaşılması içen belli verilerin değerlendirilmesi gerekir. 

Kategorik veriler (nitel veriler) ordinal ve nominal olarak ayrı veri türlerini oluşturur. Bu veri türleri yazı ile ifade edilir. Ordinal veri türünde yazım şeklinin anlamlı bir sıralaması varken, nominal veri türü yazı ile ifade edilmesine rağmen anlamlı bir sıralaması yoktur. İstatistik veri türünde kolay verilerin işlenmesi ile varılacak sonuçlar (doğum tarihi hesabında gün ay yıl girilmesi gibi) türemiş sonuçlar olarak adlandırılır.
Son Güncelleme : 22.05.2018 04:54:08
Veri Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Veri Türleri Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Veri Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım.  Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale  ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2020