Vize Türleri

Vize Türleri

Vize türleri ülkelerin kendi topraklarında bulunmak isteyen yabancılar için düzenledikleri izin belgelerinin türleridir. Kısaca vize olarak adlandırılan bu belgeler her ülkenin egemenlik haklarının kullanımı çerçevesinde diğer yabancı ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinde bulunabilmesi ile ilgili kuralları düzenler. Bir ülke diğer ülke vatandaşının ülkesinde önceden izin almaksızın bulunmasına izin verebilir (vizesiz seyahat). Aksi durumda her devlet genel olarak aşağıdaki vize türlerini diğer ülke vatandaşlarına uygulama hakkına sahiptir.
  • İkamet vizesi türü: Bu vize bir ülke vatandaşının diğer ülkede uzun süreli bulunmasına izin verir. Genel olarak kişiye çalışma, öğrenim görme, kendi işini kurma izni vermez. Sığınmacılara, uluslararası koruma statüsü altında bulunanlara bu vize türü verilir.
  • Çalışma vizesi türü: Bu vize bir ülke vatandaşının diğer ülke sınırları içerisinde çalışabilmesine izin verir. Çalışma vizesi sahibi otomatik olarak ikamet vizesi de almış olur. Vize süresi boyunca ülkede ikamet edebilir ve çalışabilir. Bu vizenin bir kaç alt türü vardır. Sadece belli bir mesleği yapmak üzere, sadece belli bir işverenin yanında çalışmak üzere, sadece kendi işini kurmak üzere olabileceği gibi hepsini veya bir kaçını taşıyan şartlarla da düzenlenebilir.
  • Ticari vize türü: Bu vize türü iş görüşmesi yapmak, iş anlaşmaları imzalamak, fuar ve toplantı katılımları ile mesleki kısa süreli toplantılara katılacak olan kişiler için düzenlenir.
  • Eğitim vizesi türü: Belli bir süre eğitim görmek üzere diğer ülke vatandaşına verilen vize türüdür. Bu vizeye sahip olan kişiler için genellikle çalışma izni verilmez ancak bazı durumlarda haftalık belli bir saati geçmemek üzere part - time çalışma izni verilebilir.
  • Turistik vize türü: Bu vizeye sahip kişiler diğer ülke topraklarında sadece seyahat, tatil, eğlence amacıyla ve vize süresi boyunca kalma hakkına sahip olurlar. Bu vizeye sahip kişiler kesinlikle hiç bir işte çalışamaz, öğrenim göremez ve iş görüşmesi yapamazlar.
  • Din adamı vizesi türü: Bazı ülkeler (İsrail ve ABD gibi) ülkelerinde dini anlamda hizmet verecek olan yabancı ülke vatandaşı yetişmiş din adamlarına bu vize türünde izin vererek kendi ülkelerinde sadece dini faaliyetlerde bulunma izni verirler.
  • Aile birleşimi vizesi türü: Bazı ülkeler kendi vatandaşları ile evli olan yabancı ülke vatandaşlarının aile birliklerinin sağlanması amacıyla yabancı ülke vatandaşına aile birleşimi vizesi ile birlikte oturma ve çalışma iznini aynı anda verirler. Böylelikle yasal gereklilikleri yerine getirip ülke vatandaşı oluncaya kadar eşi ve çocukları ile birlikte kişinin beraber olması sağlanarak aile bütünlüğü korunmuş olur.
  • Transit vize türü: Bu vize türü A ülke vatandaşının B ülkesine geçmek için C ülke topraklarını kullanması için C ülkesi tarafından verilen vize türüdür. Çoğunlukla 72 saat ile sınırlı bir vizedir.
  • Diplomatik vize türü: Bu vize türü sadece ülkede görev yapacak olan yabancı ülke diplomatik temsilcilik çalışanlarına görev süreleri ile sınırlı olarak verilen vize türüdür.
Bu vizeler dışında eski SSCB ve günümüzde Transdinyester gibi ülkelerde yurtdışına çıkmak için ülkelerin kendi vatandaşlarına uyguladığı yurtdışı vizesi gibi vize türleri de bulunmaktadır.
Son Güncelleme : 07.08.2018 21:20:27
Vize Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Vize Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Vize Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019