Yağış Türleri

Yağış Türleri


Yağış Türleri, Yaşamın varlığı yağışların özellikleri ile birlikte şekillenir. Bütün yağış türlerinin Dünya'mız üzerinde olumlu etkileri vardır. Yağış oluşumu suyun buharlaşarak gökyüzüne çıkarak bulut oluşturması ilkesine dayanır. Tabiki bütün bulutlardan yağış beklenemez. Yağışın oluşması için Atmosferimiz içinde bulutları oluşturan su damlacıklarının yoğunlaşması yani gaz halden sıvı hale dönüşmesi gerekiyor.

Bunun basınç sıcak soğuk dengesinin birbirini tamamlaması gerekir. Ayrıca su damlası gaz halde iken bir mikrondan başlayarak yüz mikrona kadar oluştuğunda bulutlar oluşmaya başlar. 0,5 mikrona ulaştığında ağırlığının artması ile yer çekiminden etkilenerek yer yüzüne düşmeye başlar. Yağış türlerini oluşturan en önemli etken havanın soğumasıdır.

Yağış türleri nelerdir?

Yağmur: Bulutları meydana getiren su moleküllerinin büyümesi ile su damlası büyüklüğüne ulaşan su kütlesinin yer çekiminin etkisi ile yere doğru düşmesi olayıdır.

Yağmurlar oluş şekillerine göre kendi içinde üçe ayrılır. Bunlardan Konvektif yağış; yerde ısınan havanın yükselmesi oluşan sağanak şeklinde yağan yağmurlardır. Genellikle yaz aylarında meydana gelir. Orografik yağışlar ise ilerlemekte olan sıcak havanın dağ tepe gibi yüksek bir yere çarparak yükselirken dağın soğukluğu ile yoğunlaşması ve su damlalarına dönüşmesi ile oluşan yağmurlardır. Bunlardan başka cephesel yağışlar ise; soğuk ve sıcak iki hava kütlesinin birbiri ile çarpışması yada sürtünmesi sırasında meydana gelen yoğunlaşmaya bağlı olarak su damlalarının oluşması ile meydana gelen yağmurlardır. Yağmurların oluşumu genel olarak bu şekildedir.

Kar: Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi ile birlikte su buharının bulut halinde uzun süre boyunca yavaş yavaş soğumaya başlar. Bu durumda su buharı yoğunlaşarak iğne gibi kristal bir hal alması sonucu kar oluşur. Oluşan iğne kristaller birleşirler ve düzgün altıgen yapılar oluşturarak ağırlaşır yere doğru düşmeye başlar. Bu durumda kar oluşur. Kar yere düşerken bütün tabakaların 0 derecenin altında olması gerekir. Ülkemiz de sonbahar sonunda ve kış aylarında yağar.

Dolu: Soğuk hava akımlarının aniden sıcak hava akımı ile karşılaşması sonucu oluşur. Aslında yağmur olarak düşen damlalar soğuk hava tabakasından geçerken donar ve dolu olarak düşmeye başlar. Dolunun oluşması aniden hava soğuması ilkesine dayanır.

Çiğ: Bahar aylarında havanın ısınıp yerlerin halen soğuk olduğu zamanlarda meydana gelen yağış türleri içindedir. Halk arasında bu dönem cemrenin havaya düşmesi olarak bilinir. Havada bulunan buharın soğuk zemin üzerine düşmesi sonucu donmasıyla oluşan durumdur. Özellikle bahar aylarında oldukça yoğun görülür. Özellikle bahar aylarında erken saatlerde çimen üzerinde yürüyüş yapıldığında ayaklarımızı ıslatabilir.

Kırç: Özellikle soğuk akarsu çevrelerinde görülür. Buharlaşan akarsu buharı çevredeki ağaçların soğuk dallarına yapışarak buz kristalleri oluşmasına neden olur, üst üste binen buz kristalleri sarkıt ve püskül görüntüsü oluşturur.

Kırağı: Havaların soğumaya başladığı sonbahar ortalarında görülmeye başlayan, yine soğuk zeminler üzerinde görülen ince kar tabakasını andıran soğuk buz kristalleridir. Kırağı gece havanın soğuması ile birlikte havadaki su buharının 0 derecenin altında bulunan zemine düşmesi ile oluşur.
Son Güncelleme : 22.04.2021 09:36:49
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Kürşat YILDIRIM - 22.04.2021 09:36:49
Yağış Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yağış Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yağış Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021