Yazı Türleri

Yazı Türleri

Yazı türleri, yazının içerik ve biçimsel özelliklerine göre dahil olduğu gruba yazının türü denir. Yazı türleri kalıplaşmış biçimler değildir. Bazı türler birbirileriyle benzerlik gösterirken, bazı türleri diğerlerinden ayrılır. Hikaye, roman, masal, anı, makale, mektup, rapor, mülakat, özgeçmiş, günlük, dilekçe, davetiye, senaryo, sohbet yazı türlerine verilecek örneklerdir.

Yazı türleri nelerdir?

Öykü: gerçeğe uygun olarak ya da gerçek şekilde planlanmış bir olayı, zaman ve yere bağlı kalınarak anlatan kısa yazı türleridir. Serim, düğüm ve çözüm gibi bölümlerden oluşan öykü, bir olaya dayanılarak yazılır. Romanlarda olay geniş bir zaman dilimine yayılmıştır. Fakat öyküde zaman daha kısa tutulur. Olaylar belirlenmiş bir yerde geçer. Dünya edebiyatında öykünün iki ayrı türü vardır. Bunlardan biri olay öyküsü diğeri ise durum öyküsüdür. Olay öyküsünde anlatım, kişi, zaman ve yer gibi faktörlere bağlı olarak yazılır. Bu öykü tipinde merak ön plandadır. Giriş yazıldıktan sonra olaylar gelişir, sonuca ulaşıldığında olaylardaki düğümler çözülmeye başlanarak öykü sonlanır. Durum öyküsünde, olay her zaman sonuçlanmayabilir. Yer, zaman gibi durumlar tahmin üzerine okuyucuya iletilir. Durum öyküsünde esaslı bir olay olmaz.

Roman: Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olan bazı olayların gerçeğe uygun şekilde, zaman, yer ve kişi faktörlerine sadık kalınarak yazılan yazı türüdür. Türk edebiyatına Batı edebiyatından girmiştir. Üslup, konu ve dönem gibi faktörlere göre roman da kendi içinde türlere ayrılır. Üslup bakımından romanlar, romantik roman, doğalcı roman, gerçekçi roman, estetik roman, izlenimci roman, dışavurumcu romanlardır. Konu bakımından romanlar, tarihsel roman, duygusal roman, psikolojik roman, gotik romanlardır.

Masal ve Fabl: Gerçek dışı güçleri olan kahramanlara yer verilen yazı türüdür. Genelde halk öykülerini konu alır. Halk masalları, olağanüstü masallar, hayvan masalları, güldürücü masallar, zincirleme masallar ve gerçekçi masallardır.

Tiyatro: İnsanın yaşamını eylem ve söze dayalı olarak anlatan bir tür sanattır. Toplumsal olduğundan, toplumsal değişimler ve toplumun yapısı tiyatro sayesinde gelişmiştir. Tiyatro, Tragedya, komedya, dram gibi türleri vardır.

Şiir: Seslerde uyum, ritim gibi imgeler kullanılarak yazılan yazı türüdür. Bilgi için yazılmaz. Yazan kişinin duygularını anlatır. Şiirin, epik şiir, lirik şiir, pastoral şiir, didaktik şiir, dramatik şiir, satirik şiir gibi türleri vardır.

Makale: Bilim ve sanat gibi konularda düşünceyi savunmak, desteklemek amacıyla bilgi verici yazılardır. Teknoloji, sağlık, müzik hakkında açıklayıcı ve bilgi verici makaleler yazılabilir. Makalede düşüncelerin kesin doğru olması ve kanıtlanması gerekir. Ciddi terimler kullanılarak yazılmalıdır.

Sohbet: Düşünceler fazla derine inmeden, sakin bir konuşma havasında anlatımı yapılan yazı türüdür. Her konuda sohbet yazısı yazılabilir. Yazıların okuyucuyu sıkmaması, samimi olması gerekir.

Anı: Sanat, bilim, iş hayatı gibi konularda kişinin kendi başından geçmiş olayları anlattığı yazı türüdür. Anı, insanın geçmişte yaşadığı konuları ele alır. Geçmişe yönelik yazıldığı için tarihi anımsatır, amacı kişinin hayatını anlatmasından ziyade geçmişte bir döneme ışık tutmaktır. Anı yazarken abartıdan kaçınılmalıdır. İçtenlikle ve akıcı bir dille yazılmalıdır.

Son Güncelleme : 23.06.2018 13:19:45
Yazı Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yazı Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yazı Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019