Yazılı Anlatım Türleri

Yazılı Anlatım Türleri

Yazılı Anlatım Türleri: Yazılı anlatım; adından da anlaşılacağı üzere; yazarın anlatmak istediklerini, kendi dil ve biçimlendirmesini kullanarak yazımla aktardığı anlatım türüdür. Yazılı anlatım türleri; düşünce yazıları, sanat değeri olan yazılar ve yazışmalar gibi çeşitlere ayrılır.

Yazılı anlatım türlerini açıklayalım.

Roman; Olay anlatmaya dayanan, belli uzunlukta olan, nesir yani düz yazı şeklindeki edebi esere roman denir. Tarihi roman, psikolojik roman,töre romanı, tezli roman,polisiye roman ve egzotik roman gibi çeşitleri vardır.

Öykü; Gerçek veya tasarlanmış olayları, dikkat çekecek bir şekilde anlatan, genellikle beş veya on sayfadan oluşan düz yazıya denir.

Tiyatro; Hayatta yaşanan olayları taklit yolu ile belli yerlerde ve seyircinin karşısında canlandırma yapmadır. Trajedi, komedi, dram gibi türleri vardır.

Şiir; Duygu, hayal ve düşüncelerin, bir düzene bağlı şekilde, etkileyici bir dil ile mısralar halinde aktarılmasıdır.

Masal; Genelde halkın ortaya çıkardığı, kuşaktan kuşağa anlatılan, olağanüstü durum ve olayları kahramanlarla anlatan, yaşanmamış halk hikayelerine denir.

Fabl; Kahramanları genellikle insanlar gibi tavırları olan hayvanlar olan, sonunda ders verme amacını güden, şiir veya düz yazı biçimlerinde yazılan, sonunda mutlaka bir öğüt taşıyan yazı türüdür.

Deneme; Yazarın kendi isteği doğrultusunda seçtiği herhangi bir konuda, konuşuyormuş havasında, nesnel bir düşünce tarzı ile yazılan yazılı bir anlatım türüdür.

Fıkra; Güldürücü ve düşündürücü olan kısa hikayelerdir.

Makale; Yazarın belli bir konudaki görüşlerini, veriler ve belgeler kullanarak, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazdığı bir yazı türüdür.

Eleştiri; Bir kişiyi, eseri veya konuyu,yanlış ve doğru taraflarını anlatmak amacıyla yazılan yazılı bir anlatım türüdür.

Sohbet (Söyleşi); Herhangi bir konuyu ele alıp, karşılıklı konuşmayı andırır biçimde anlatan, düz yazı türüdür.

Röportaj; Konusu bir araştırma, soruşturma olan, gazete veya dergi yazısına denir.

Gezi Yazısı; Gezilen ve görülen çeşitli yerlerin, ilgi çekici ve özenle anlatıldığı bir düz yazı türüdür.

Anı (Hatıra); Yaşanmış olayları anlatan yazı türüne denir.

Biyografi; Bir kişinin hayatını ve özgeçmişini anlatan yazı türüdür.

Otobiyografi; Kişinin kendi hayatını ve kendisini tanıtan,yazı türüdür.

Dilekçe; Bir isteği bildirmek amacı ile resmi bir makama yönelik yazılan imzalı ve adresli olan bir yazı türüdür.

Günlük (Günce); Bir kişinin düzenli olarak günlük olaylarını tarih belirterek yazdığı bir yazılı anlatım türüdür.

Mektup; Bir haber vermek,bir şey istemek veya bir şey sormak için bir kişiye yazılan yazı türüdür.

Efsane; Yıllarca kuşaktan kuşağa yaşanmış gibi aktarılan yazı türüdür.

Destan; Bir olayı ya da kahramanlık öyküsünü anlatan yazılı anlatım türüdür.

Mesnevi; Her beyti ayrı uyaklı bir divan edebiyatı nazım türüdür.

Manzum Hikaye; Nazım (Şiir) şeklinde yazılmış olan hikayelere denir.
Son Güncelleme : 10.06.2018 04:46:19
Yazılı Anlatım Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yazılı Anlatım Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yazılı Anlatım Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019