Yazım Türleri

Yazım Türleri

Yazım türleri; İnsanların duygu, düşüncelerini insanların hayallerini sözlü olarak yada yazılı olarak karşıdaki kişiye etkileyici bir şekilde aktarılması isteği. Bu sebepten dolayı edebiyatın doğmasına neden olmuştur. Edebiyat türünün oluşumu içerisinde yazının biçim ve özelliklerine yazım türü denilmektedir.

Yazım türleri nelerdir:

Roman:İnsanların yaşamış oldukları veya yaşayabildikleri olayları bir şahsa, yere, zamana bağlayarak bir anlam bütünlüğü içerisinde anlatan düzenli yazılmış olan eserlere roman denilir. Romanda anlatılan olaylar geniş bir şekilde ve ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bir ana olay vardır bu olayların etrafında olaycıklar vardır ve bir anlam bütünlüğü içerisinde anlatılmaktadır.

Hikaye:Hikaye olmuş veya olayın olması mümkün görülen olayları anlatan anlatım şekli kısa olan sanat eserlerine denir. Romanda olduğu gibi bir olayın yanında olaycıklar yoktur. Bu tip yazı türlerinde sadece tek olay vardır olaycıklar yoktur. Hikayenin içindeki şahıs kadrosu kısa olduğu için romana göre daha azdır. Hikayede anlatılan kişiler olayları sadece yaşamın belirli bir anı içinde anlatılır.

Masal: Bu ebedi türde geçek olayların dışında daha çok olağan üstü olaylar anlatılmaktadır. Masalda anlatılanlar hayal ürünüdür. Masalda anlatılan olaylarda roman ve hikayede olduğu gibi yer ve zaman belirtilmez.Anlatılan kahramanlar insan üstü doğaüstü özelliklere sahiptir. Olayda anlatılan kişilerin özelliklerinin arasında iyilik varsa iyiler hep iyidir kötüler hep kötü olarak kalırlar. Olayda anlatılan iyiler hep ödüllendirilir kötülerde daima cezalandırılırlar

Makale: Makale herhangi bir konu hakkında konuyla ilgili gerçeği amaçlayan bu konular hakkında önerilerini ve görüşlerini sunan kendi düşüncelerini bilimsel ve gerçekçi bir şekilde öne sürmeye yada herhangi bir konu hakkında tez ortaya koyup koyduğu tezi savunan ve bu tezi savunmak için yazılan yazılara denir. Bu yazı türünde anlatılanlar yalın bir şekilde ve nesnel olarak anlatılmalıdır. Makalede öne sürülen tez veya düşünce makalenin ileri safhalarında mutlaka savunulup açıklanmalıdır. Bu yazım türünde diğer bir çok yazım türünde olduğu gibi söz oyunlarına başvurulmaz, genellikle yapılan süslü anlatımlardan uzak durulur.

Deneme: Deneme yazarının bir konu yada herhangi bir konu hakkındaki görüşünü kesin olamayan kurallarla, yazısını kanıtlama amacı gütmeyen okuyucuyu zorla inanmaya zorlamayan yazı türüne denir. Yazıda yazar kendisiyle konuşurmuş gibi hissettirir. Diğer türlerde olduğu gibi edebi bir dilin yerine samimi bir dil kullanır.

Fıkra: Yazarın yaşamış olduğu gündelik olayları özel şekilde olacak bir görüşle, üslubu güzel olacak şekilde kanıtlama gereği duyulmayan yazılan kısa günübirlik yazılara denir. Kullanılan dil doğal bir dildir. Günlük olaylara günlük konuşmalara yer verilir. Okuyucuya karşı sanki sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.

Sohbet: Yazarın gündelik olarak yaşanmış olan olaylarla ilgili düşüncelerini okuyan kişi ile sanki karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi samimi bir hava ile yazılan yazılardır. Sohbetlerde herkesi ilgilendiren herkesin yorum yapabileceği ve kendini sohbetin içinde bulabileceği bir yazı türüdür.

Eleştiri: Bütün edebi türleri doğruları yada yanlışlarıyla birlikte açıklayan başarısızlıklarını veya başarılarını karşılaştıran bir yazı türüdür. Bu olayları örnekler ile somutlayan türdür.

Günlük: Yaşanan olayları bir tarih ve zamana bağlı olarak günü gününe kaydedilmesi ne yarayan edebi türdür. Günlük olayı yaşayan kişi tarafında yazılır ve yazarın hayatından izler taşır.

Hatıra: Herhangi bir kendi tarafından yaşandığı olay ve olguların sanat taşıyan bir üslup ile yazan yazım türüdür. Yazar olayları kendi penceresinde kendi bakışıyla anlatır.

Biyografi: Ünlü olan kişilerin hayatlarını anlatan yazı türüne denir. Anlatıla kişiyi bütün yönleriyle anlatılır. Karşıdakilerini anlayabilmesi için sade bir dil kullanılır.

Mektup: Bir kişi tarafında yaşanan duygunun veya düşüncenin birilerine iletilmesi amacı ile yazılan yazı türüne denir.

Gezi yazısı: Bir kişinin gezip gördüğü yerleri kendi görüşünü katan o yerler hakkında bilgi verdiği yazı türüne denir. Gezi yazılarında yazar daima kendi gezdiği yerleri anlatmalı gezdiği yerler hakkında görüş ve önerilerini sunmalıdır. Yazar yazısını okuyacak kişiler için yazdıklarını yani gezip gördüğü yerleri karşılaştırma yaparak anlatmalıdır.

Son Güncelleme : 20.05.2018 05:04:39
Yazım Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yazım Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yazım Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Film Türleri
Film Türleri
Film Türleri, Film türleri için üç farklı başlık türü bulunmaktadır. Bunlar konularına göre film türleri, izleyicilerine göre film türleri ve formatla...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019