Zeka Türleri

Zeka Türleri

Zeka Türleri; Zeka tipleri daha ortaya çıkmadan önce insanların zeki olup olmadığı yani zeka testleri mantık, matematik ve geometri sorularından oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Çıkan sonuçta sayısal zekaya sahip olmayan insanlar bu testlerden düşük puan aldığı takdirde “düşük zeka” kategorisine girmiş olurlardı. Sadece sayısal alanda yapılan bu sınıflandırma ne yazıkki insanların zeki ya da zeki değil ayrımına neden olmaktaydı. Fakat bu düşünce Howard Gardner sayesinde değişmiştir. Gardner sadece yapılan IQ testlerinden başarılı olanların değil farklı dallara yeteneği olanların da zeki kategorisinde olması gerektiğini ispatlayarak, bu konuya açıklık getirmiş oldu.

Gardner’ ın ispatladığı bu teoriye göre sekiz adet zeka tipi bulunmaktadır ve bunları şöyle açıklamıştır; Sözel-Dilsel, Sayısal-Matematik, Bedensel-Kinestetik, Görsel-Uzmansal, Doğacı, Ritmik, İçsel ve Sosyal zekadır. Birde bunlara ek olarak Varoluşsal-Felsefi Zeka türü hakkında da çalışmaları devam etmektedir. Bu zeka türlerinden kısaca bahsetmek gerekirse;

Sözel-Dilsel Zeka: Telaffuzda ve dil öğrenmede başarılıdır, kitap okur, kelime ezberleyebilir, karmaşık cümleleri çözebilir, yazı yazmada oldukça başarılıdır, şiir yazma ve şiir okuma yeteneği vardır, hitap gücü yüksektir, ikna kabiliyeti yüksektir, okuduklarını yorumlama gücü fazladır, insanlara kendini dinletir ve karşıdaki kişiyi dinler.

Sayısal-Mantıksal Zeka: IQ testlerinde başarı oranı yüksektir, matematik işlemlerinde zorlanmaz, algoritma, elektronik ve bilgisayar programı gibi konuları rahatlıkla kavrar, karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir ve mantıksal konuları çözmede iyidir, istatistik ve grafik konularında yorumlama yapabilir, dama ve santraç gibi oyunlara ilgisi vardır, soyut düşünebilir, kesincidir yani doğru ve yanlış bilgilerle netlikten yanadır.

Bedensel-Kinestetik Zeka: Kas kontrolü oldukça iyidir, fiziksel etkinliklerde başarılıdırlar, hızlı hareket ederler, muhakkak bi spor dalıyla uğraşırlar, vücut dilini fazla kullanırlar, bir yerde uzun bir süreli sabit kalamazlar, kısa mesafeli yerlere ulaşım aracı yerine yürüyerek gitmeyi tercih ederler.

Görsel-Uzamsal Zeka: Üç boyutlu geometrik şekillerde ve matematiksel işlem yaparken oldukça iyidirler, görüntüleri hafızasının bir köşesinde saklayarak, incelemek istediğinde zorluk çekmez, çizim ve resim konusunda başarılıdırlar, gözleri en iyi duyu organlarıdır, eşyalarını kolaylıkla kaybetmez, gözleri en önemli duyu organlarıdır, daha çok hayal kurarlar, çizim kabiliyeti birhayli gelişmiştir.

Doğacı Zeka: Doğaya düşkündür, çevreye duyarlıdır, hayvan ve bitki besleme ve yetiştirmede iyidirler, yeni hayvan ve bitki türlerini görmek onlar için ilgi çekicidir, kapalı ortamlardan çok açık ortamları severler, belgesel izlerler, bahçe çalışmaları yaparlar ve doğa olaylarına karşı daha ilgilidirler.

Ritmik Zeka: Notalara ve ritimlere oldukça hakimdirler ve doğru şekilde beyinlerinde saklayabilirler, müzik kulağı gelişmiştir, seslere duyarlıdı ve sesi doğru kullanırlar, müzik aletlerine ilgisi vardır ve kullanmakta iyidir, en önemli duyu organları kulaklarıdır, ritmik şekilde hareket etme ve konuşma kabiliyetleri vardır, duyduğu sesin hangi nota olduğunu kolayca bilir.

İçsel Zeka: Öz saygı ve sevgisi yüksektir, kendi hedefleri vardır, bireysel başarı önemlidir, bağımsızdır, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, başka insanlarla paylaşmadığı iyi özellikleri vardır.

Sosyal Zeka: İletişim becerisi birhayli iyidir, grup içerisinde lider görünümdedir, başkalarına yardım eder, arkadaşları ile vakit geçirmekten hoşlanır, onlarca yakın arkadaşı birkaç tanede iyi dostu vardır, problem çözümünde yardımcı olur, organizasyon becerisi yüksektir, her zaman aranan arkadaş olmuştur.

Son Güncelleme : 10.06.2018 15:18:14
Zeka Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Zeka Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Zeka Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü
6130 Vergi Türü, Vergi bir ülkenin ayakta kalmasını sağlayan en önemli etkendir. Devletin bekası ve devamını sağlaması amacıyla, vatandaşlarının refahını sağlamak maksadıyla devlet yöneticileri bu vergileri toplamaktadır. Vergi türleri kendi içeri...
Suç Türleri
Suç Türleri
Suç Türleri, Ahlaka, törelere ve yasalara aykırı davranışlara suç denir. Suçlar hareketin şekline göre, hareketin sayısına göre, hareketin süresine göre, hareketin sonucuna bağlı olup olmamasına göre, sonucunda tehlike olup olmadığına ve verilen ceza...
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri, Ağaçlar formal yapısı, her dem yeşil olup olmadığı, yaprak yapısı, çiçek şekli ve rengi, boylanması ile birbirinden farklılık gösterirler. Ama göz ardı edilmeyecek bir başka özellikleri ise kokulu türleri oluşudur. Kokulu Ağaç Tü...
Etik Türleri
Etik Türleri
Etik Türleri: Betimleyici etik, normatif etik ve meta etik olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. Şimdi; etik türlerini ve etik kavramını açıklayalım. Etik; Kişinin toplumdaki yaşamında ahlaki olan sorunlarını ele alıp inceleyen bir kavramdır. ...
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri
Bulmaca Türleri, Kişilerin mantık, dikkat, zeka gibi zihinsel faaliyetlerini kullanarak çözmeye çalıştığı; mekanik, yazılı ya da sözlü problemlerden oluşan oyunlara bulmaca denir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır. Günümüz anlamında bul...
Karınca Türleri
Karınca Türleri
Karınca türleri, yaklaşık olarak dünyada 35 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada genel olarak yarı çöl iklimleri olan bölgelerde farklı türlerde birçok karınca yaşamalarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde sürdürmektedirler. Karınca t...
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri
Mesaj Türleri, iletişime kaynaklık eden birtakım haberleşme ve düşüncelerin vurgulanmasını amaç edinen ifadelerdir. Mesaj, alıcıya ulaştırılmak istenilen simgenin verici tarafından belirli bir anlamın yüklenip gönderilmesiyle oluşur. Mesaj türleri, b...
Ejderha Türleri
Ejderha Türleri
Ejderha türleri, Ejderha çok eski tarihlerde yaşayan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettirememiş canlılardır. Ejder, olarak da bilinen ejderhaların derisi pullu, yarasa kanatlı, dikenli kuyrukları olan ağzından ateş çıkarabilen dev kertenkeleler...
Tür
Tür
Tür, renk, şekil, büyüklük gibi morfolojik özellikleri yani temel özellikleri ortak olan, kendi aralarında döllendikleri zaman yine kendilerine benzeyen döller oluşturan biyolojik gruptur. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki türler incelendiğinde, bunla...
Tazminat Türleri
Tazminat Türleri
Tazminat türleri, hukuka aykırı kabul edilen bir eylemin neticesinde oluşan her tür maddi ve manevi zararın karşılanması için ödenmesine karar verilen bir bedel tazminat olarak tanımlanır. Zararın giderilmesini amaçlayan bu bedel, zarar verenin zarar...
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik Türleri
Sekreterlik türleri: Sekreter, büro işlerini düzenleyen, gelen misafirlerle ilgilenen, ofis çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve yöneticisinin vaktini verimli kılan kişidir. Çalıştığı yöneticinin iş hayatını düzene koyarlar.Yönetici sekreter: Bir...
Dergi Türleri
Dergi Türleri
Dergi türleri, her alana hitap eden ve kişilerin ilgi alanlarına göre çeşit çeşit bilgiler içeren, deneme makale ve araştırma gibi yazılar da içerebilen yayınlardır. Bu dergiler bizlere sağlık, genel kültür, edebiyat vb. konularla ilgili günlük olar...

 

6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Karınca Türleri
Mesaj Türleri
Ejderha Türleri
Tür
Tazminat Türleri
Sekreterlik Türleri
Dergi Türleri
Diplomasi Türleri
Vajina Türleri
Pazarlama Türleri
Girişimcilik Türleri
Aphb Sigorta Türü
Rapor Türleri
Film Türleri
Aslan Türleri
Silah Türleri
Anket Türleri
Protokol Türleri
Geyik Türleri
İndikatör Tür
İşletme Türleri
Atom Türleri
Yurdumuzdaki Müzik Türleri
Antilop Türleri
Etkinlik Türleri
Popüler İçerik
Diplomasi Türleri
Diplomasi Türleri
Diplomasi türleri, devletlerin uluslararası ilişkiler adı altında yürüttükleri tüm temaslardan oluşan diplomasi konusunun incelenmesinin zorluğundan o...
Vajina Türleri
Vajina Türleri
Vajina türleri,görünümüne ve şekline göre değişmektedir. Vajina halk arasında hazne olarakta bilinir. Vajina, kadının üreme organıdır. Vajina dış görü...
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri
Pazarlama Türleri; pazarlama, üretilen satıma hazır hale getirilen ürünlerin doğru kanalları kullanarak son kullanıcıya ulaştırılmasıdır. Pazarlama es...
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türleri, geniş bir alanı kapsar. İş yeri, ev, okul, toplumda, sanat alanlarında, askeri alanda, kamu alanlarında veya sosyal alanlarda gi...
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü
Aphb Sigorta Türü: Aphb; aylık prim ve hizmet belgesidir. Sigortalı çalışanların, çalışmaları ile ilgili bilgiler aylık prim ve hizmet belgesiyle işve...
Rapor Türleri
Rapor Türleri
Rapor Türleri, öncelikli olarak değerlendirilecek makama ve yapılan işe göre doğru şekilde belirlenmelidir. Rapor doğru şekilde yazılmalı, ele alınan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
6130 Vergi Türü
Suç Türleri
Kokulu Ağaç Türleri
Etik Türleri
Bulmaca Türleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019